Fókuszban a közpénzügyek

Megállítható-e a területi diszparitások növekedési üteme?

Adalékok regionális politikánk újragondolásához


Kocziszky György
a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár, intézeti igazgató, dékán, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/3 (p. 313-323.)


Összefoglaló: Deklarált kormányzati szándékok, valamint hazai és külföldi tőkeinjekciók ellenére az elmúlt két évtizedben a területi diszparitások mértéke jelentősen nőtt hazánkban. Ezen érdemben EU-tagságunk sem változtatott: a centrum és a periféria közötti társadalmi és gazdasági konvergencia helyett divergencia indult el, amelynek hatására a különbségek napjainkra szembeötlőek lettek. Felvetődik a kérdés: megállítható-e ez a folyamat, van-e esély a leszakadt, valamint a deprimált térségek felzárkóztatására? A válasz egyértelmű: a regionális politika evolúciója nélkül aligha. Makrogazdasági egyensúlyt ilyen mértékű területi egyensúlytalanság mellett ugyanis egyre nehezebb megteremteni. Szakítani kell az elmúlt nyolc esztendő fiskális gyakorlatával, virtuális helyett integratív, komplex (a térségek önálló egyensúlyi pályájának megteremtésére törekvő) regionális politikára van szükség!

Kulcsszavak: regionális politika, konvergencia, diszparitások, centrum és periféria

Journal of Economic Literature (JEL) kód: R12, O47


Töltse le a teljes cikket! (pdf)