Tanulmány

Nagy Válság – retro 2. rész

A Nagy Gazdasági Válságról az újabb kutatások fényében


Ohnsorge-Szabó László

közgazdász-filozófus, Nemzetgazdasági Minisztérium, főtanácsos

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/4 (p. 522-534.)


Összefoglaló: E tanulmány megírásának közvetlen kiváltó oka, hogy a Nagy Válságnak a 2008-ban indult, de a mai napig folytatódó krízis szempontjából adódó tanulságait levonja. Célom az, hogy a magyar nyelvű szakirodalomban – ebben a témában megítélésem szerint – kevéssé tárgyalt megközelítéseket és módszertanokat alkalmazó nemzetközi, döntő részben angolszász tanulmányokat és monográfiákat is problémacentrikusan bemutassam. A konkrét történelmi esemény kapcsán hangsúlyozott következtetésem az, hogy az olyan globális válságok megértésének, mint amilyen az 1919–1933-as volt, szükséges feltétele ugyan a pénzügyi-gazdasági kutatás – a maga szofisztikált módszertanával –, de ez nem elégséges is egyben. A történelmi-politikai kontextus, a tömegek várakozását orientáló, nehezen kibogozható, ugyanakkor döntő fontosságú szociálpszichológiai folyamatok beemelése a vizsgálatokba megkerülhetetlen. Ezzel van összefüggésben a gazdaságpolitikát mindenkor formáló ismereti korlátok felismerése.

Kulcsszavak: Nagy Válság, nemzetközi üzleti ciklusok, pénzügyi piacok és intézmények, nemzetközi monetáris intézkedések

Journal of Economic Literature (JEL) kód: A110, F330, F440, F500, N200


Töltse le a teljes cikket! (pdf)