Fókuszban a számvitel

Nemzetközi számviteli standardizáció a hazai gyakorlat tükrében


Beke Jenő
CSc, a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar


Tiszberger Mónika
PhD, egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/4 (p. 444-457.)


Összefoglaló: Empirikus kutatásunk során összehasonlító vizsgálatot végeztünk arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi standardokat már adaptált cégek pénzügyi teljesítményei mutatnak-e szignifikáns eltérést a hazai számviteli szabályokat követő vállalkozásokhoz képest. Négy pénzügyi mutatónál (eszköz- és tőkearányos megtérülés, induló vagyon és a nettó eszközérték relatív változása) találtunk szignifikáns eltérést a két számviteli csoport között. A hazai telephelyű cégek üzleti döntéseit a nemzetközi számviteli standardok adaptálására vonatkozóan egy logisztikus regressziós függvénnyel kíséreltük meg modellezni. Kimutattuk, hogy a hazai számviteli standardizációra a legnagyobb mértékű hatással a nettó eszközérték, azaz a vállalkozói vagyon emelkedése volt, mivel növekedésük több mint 21-szeresére fokozta bevezetésük esélyét. Következtetéseink között megállapítottuk, hogy elsősorban a budapesti értéktőzsdén jegyzett cégek adaptálták a nemzetközi standardokat, hiszen számukra ez kötelező előírás is volt.

Kulcsszavak: nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek), harmonizáció, globalizáció, pénzügyi elemzés, logisztikai modellezés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: M16, M41, M48


Töltse le a teljes cikket! (pdf)