Tanulmányok

Növekedjünk vagy foglalkoztassunk? Az amerikai gazdasági növekedés problémája

Martus Bettina
PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/2 (p. 254-274.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Az Amerikai Egyesült Államok nehéz gazdasági helyzetbe került. Számos problémát kellett áthidalnia a válság során, de egyre még a mai napig nem tudja a választ: hogyan növekedjen úgy, hogy a foglalkoztatás is elérje a válság előtti szintet. Ez a jelenség nem csak az USA-ban jelentkezik és nem csak a mostani válság idején, azonban hiába a lehetőségek hazája, komoly problémát jelent, amelyet eddig nem sikerült megoldani. E cikkben arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen tényezők vezettek el a jelenség fenntartásához. A munkahelyteremtés nélküli növekedés bemutatása és a trendek ismertetése után a problémát előidéző okokat vizsgálom meg alaposabban. Három téma köré csoportosítom a befolyásoló tényezőket, amelyek a legtöbb esetben a gazdasági növekedést egyértelműen támogatják, azonban a vállalkozások profitjának növelése érdekében (ami jelen esetben a gazdasági növekedést eredményezi) a foglalkoztatottak számának csökkentése válik szükségessé. A szakirodalom szintetizálásával és a statisztikai adatok elemzésével világosság vált, hogy a jelenség egyre mélyebbé válik, nehéz megszűntetni, és hogy jelenleg csak egy problémával vagyok képes részletesebben foglalkozni, és ez a GDP-növekedés.

KULCSSZAVAK: munkanélküliség növekedése, GDP, USA, foglalkoztatási ráta

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: E2, J2, O4


Töltse le a teljes cikket!