Fókuszban a pénzügyi kultúra

Pénzügyi kultúra és kockázatvállalás a közép-alföldi háztartásokban


Botos Katalin

DSc egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Botos József

közgazdász, nyugalmazott docens, a Társadalombiztosítási Főigazgatóság volt főigazgatója

Béres Dániel

PhD-hallgató, Szent István Egyetem, az Állami Számvevőszék munkatársa

Csernák József

tanársegéd , Károly Róbert Főiskola

Németh Erzsébet

PhD, dr. habil., osztályvezető főtanácsos, kommunikációs és parlamenti kapcsolatok osztálya, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/3 (p. 291-309.)


Összefoglaló: A pénzügyi szektort utóbbi 30 évben jellemző intenzív innovációs tevékenység egyre szélesebb körű és összetettebb pénzügyi ismereteket követel meg a háztartásoktól. Tanulmányunk fő célja ezért az volt, hogy a pénzügyi kultúra szerves részét képező kockázatkezelési tevékenységet – a lakitelki Kossuth Kollégium által lebonyolított, közép-alföldi háztartásokra fókuszáló kérdőíves felmérésen alapulva – értékelje. Megállapítottuk, hogy a vizsgált háztartások konzervatívak pénzügyeik tekintetében és igyekeznek a kockázataikat minél jobban minimalizálni, ami üdvözlendő. Sajnálatos módon azonban pénzügyi ismereteik nem elegendőek ahhoz, hogy körültekintő döntéseket tudjanak hozni. A hiányos tudáson alapuló, megfelelőnek gondolt kockázatkezelési stratégia valójában csak kockázattípusok közötti olyan helyettesítés, amelynek igazi jelentőségét nem megfelelő pénzügyi tudás hiányában a háztatások nem tudják reálisan megítélni.

Kulcsszavak: pénzügyi kultúra, kockázat, kockázatkezelés, Közép-Alföld

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D12, D14, D69, D82, G02, G20, H31, Z13


Töltse le a teljes cikket! (pdf)