Fókusz - Élethosszig tartó pénzügyi tervezés

Pénzügyi kultúra versus kockázatvállalás empirikus vizsgálata a felsőoktatásban tanulóknál

Huzdik Katalin
PhD, főiskolai docens, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola adjuktusa

Béres Dániel
közgazdász, Magyar Nemzeti Bank

Németh Erzsébet
Dr. habil, elnöki megbízott, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/4 (p. 476-488.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Az Állami Számvevőszék és civil partnerei által 2012–2013-ban végzett felmérés a felsőoktatásban tanuló hallgatók (N: 1743) pénzügyi kultúráját, pénzügyi tudását, kockázatvállalási hajlandóságát valamint az ezeket befolyásoló tényezőket vizsgálta. Eredményeink azt mutatják, hogy a hallgatók tervei, céljai között kisebb mértékben jelenik meg a vállalkozásalapítás, valamint a hallgatók mintegy háromnegyede kockázatkerülő. Meglepő ugyanakkor, hogy kockázatvállalási hajlandóságuk nem függ sem a pénzügyi- gazdasági ismereteik szintjétől, sem attól, hogy miképpen értékelik saját pénzügyi tudásukat, jártasságukat. A túlzott kockázatkerülés akadályozhatja a pénzügyi lehetőségek kihasználását, tömegessé válása pedig a nemzetgazdaság fejlődésének akadálya lehet, ezért reális énképen alapuló, kockázatokhoz megfelelően hozzáálló fiatalokra van szükség, akik képesek vállalkozni.

KULCSSZAVAK: fiatal felnőttek, pénzügyi magatartás, pénzügyi attitűd, pénzügyi kultúra, kockázatkerülés, énkép

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: A13, A14, A 23, D03, D14, D31, D81, G11, G32, I22, J11

/storage/files/files/penzugyiszemle/2014/huzdik_beres_nemeth_2014_4,pdf típusú fájlTöltse le a teljes cikket!