Tanulmányok

Pénzügyi liberalizáció – a nemzeti alkalmazkodás dilemmái


Magas István
tanszékvezető professzor, Budapesti Corvinus Egyetem, a CEU Business School tanára

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/2 (p. 211-236.)


Összefoglaló: E tanulmány a globális pénzügyi folyamatok két fontos kérdését taglalja: a nemzetközi tőkeáramlás fokozott liberalizációjából húzható előnyök közgazdasági lényegét, valamint a fokozott nemzetközi tőkeáramláshoz leginkább illeszkedő, „adekvát” árfolyamrendszer kérdését. A következetések részben elméletiek, részben gyakorlatorientáltak. Megerősítésre kerül azon állítás, hogy a tőkeforgalom liberalizációja és a megvalósítandó árfolyam-politika mind a mai napig erősen problematikus. Sem a tőkeforgalom liberalizációját, sem a megvalósítandó adekvát árfolyamrezsimet illetően nem lehet egységes és elméletileg minden tekintetben megalapozott álláspontról beszélni. Az úgynevezett „lehetetlen szentháromság”, a külföldi és a belföldi célok szimultán követésének különös nehézsége a kis nyitott gazdaságokban, így a magyar gazdaságban még fokozottabban érvényesül. A nemzetközi pénzügyi integráltság magas foka miatt a hagyományos eszközökkel – kamat- és fiskális gazdaságélénkítő lépésekkel – nem lehetséges egy irányba mutató vagy egymást nem gyengítő, szimultán lépésekkel szabályozni a belföldi és külföldi hitelkeresletet, illetve a konjunktúrát. A kamatpolitika, a forint- és a devizahitelezés nehézségei ezt fokozottan illusztrálják Magyarországon is. Ugyanakkor a mindenkori gazdaságpolitika nem bújhat ki azon kényszer alól, hogy egy változó globális pénzügyi környezetben is tartható arányokat találjon a belföldi és a külgazdasági célok között. „Királyi út” azonban nincs a gazdaságpolitika számára. Ez a megállapítás igaz a jegybanki szerepvállalásra is, amely a felduzzadt magyar devizaadósság által okozott bankrendszer szintű kockázatok kezelésére irányul.

Kulcsszavak: pénzügyi liberalizáció, nemzetközi tőkeáramlás, árfolyamrendszer, árfolyam-politika, hitelkereslet, forinthitelezés, devizahitelezés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E31, 42, E44, F31, F32


Töltse le a teljes cikket! (pdf)