Fókuszban az adósság és a vagyon

Régi kérdések - új válaszok? Néhány megjegyzés egy új vagyontörvényhez


Voszka Éva
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, tudományos tanácsadó, Pénzügykutató Zrt.

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/4 (p. 481-491.)


Összefoglaló: Ne legyenek illúzióink: az állami vagyongazdálkodás törvényi szabályozásban – az állam mint intézményrendszer összetettsége, a kezelt vagyon differenciáltsága, az állami tulajdonosi joggyakorlás szükségképpen ellenmondásos célrendszere miatt – nincsenek tökéletes megoldások. Minden javaslat és döntés csak az előnyöket és hátrányokat mérlegelheti. A tanulmány ennek tudatában fogalmaz meg néhány vitapontot kutatói tapasztalatok alapján, kutatói szemszögből. Ezek közül kiemelkedően fontosnak tartja az állami tulajdon indokoltságának felülvizsgálatát a közfeladatok körének és ellátásuk hatékony módjának elvi átgondolása alapján, ebből kiindulva a jelenlegi portfólió megrostálását és az állami tulajdon kiterjesztésének szabályozását, a vagyongazdálkodás céljainak, módszereinek, értékelési szempontjainak a jelenleginél részletesebb szabályozását, valamint a megbízható nyilvántartáson alapuló éves beszámolókat. Az utóbbiak csak akkor lehetnek hitelesek, ha az állami vagyon egészére kiterjednek, figyelembe veszik az azzal kapcsolatos összes pénzügyi ráfordítást és elkülönítetten kezelik a vagyon összetételének módosulását.

Kulcsszavak: vagyontörvény, vagyongazdálkodás, állami tulajdon

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H11, H82


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)