TANULMÁNYOK

Részvényhozamok és vállalati pénzügyi mutatók összefüggései – a hongkongi tőzsdén jegyzett cégek adatainak elemzése

LAI Ping-fu (Brian)
Division of Business and Management,
United International College,
Beijing Normal University Hong Kong Baptist University


CHO Kwai-yee (Kevin)
ABRS International Consultancy

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/1 (p. 111-126.)


ÖSSZEFOGLALÓ: AA pénzügyi szektor a huszonegyedik századi gazdaság alapja és éltető ereje, amely állítás igazságát mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt években tapasztalt globális recessziók. A népszerű pénzügyi mutatók hatékonyságának feltárása érdekében a tanulmány a mutatók pozitivista vizsgálatát tűzte ki célul. A pénzügyi mutatókat a hongkongi tőzsdén jegyzett, Hang Seng-indexben szereplő 50 részvény közül kiválasztott 17 cég adataiból nyertük, amelyeket azután többváltozós regresszióanalízis segítségével elemeztünk. Ennek a keretében számos független változó – árfolyam/árbevétel arány, piaci érték/könyv szerinti érték hányados, egy részvényre jutó eredmény, osztalékhozam, piaci kapitalizáció stb. – hatékonyságát összehasonlítottuk a befektetők számára elérhető részvényhozam függő változójával. Míg az irodalom azt sugallja, hogy egyértelmű kapcsolat és függőség áll fenn ezek között a változók között, a jelen kutatás eredményei erre nem szolgáltatnak döntő bizonyítékot. Így nem jelenthetjük ki kategorikusan, hogy a vizsgált pénzügyi mutatók közül melyik jósolta meg a leghatékonyabban a részvényhozamokat, vagyis melyik volt a leghasznosabb a befektetők számára. A kutatás ezzel együtt hozzájárult a pénzügyi mutatók elemzésének és vizsgálatának jobb megértéséhez, valamint ahhoz is, hogy milyen mértékben általánosítható és alkalmazható máshol egy adott cég, ágazat vagy piac elemzése. A kutatás továbbá meghatározta a regressziós egyenes és a pénzügyi mutatók adatai közötti szoros összefüggést is. Ennek eredményeképpen rámutatunk a többváltozós regresszió hatékonyságára és megfelelőségére a pénzügyi diszciplínák kutatásában.

KULCSSZAVAK: pénzügyi mutatók, részvényhozam, hongkongi tőzsde, többváltozós regresszióanalízis

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
C33, E44, G11, G12, G17


Töltse le a teljes cikket!