TANULMÁNYOK
Strukturális reformok és növekedési potenciál az Európai Unióban

Halmai Péter
DSc, egyetemi tanár, intézeti igazgató, Pannon Egyetem, Veszprém, tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/4 (p. 520-535.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A növekedési potenciál sokáig latens és fokozatos leépülése az Európai Unióban a pénzügyi és gazdasági válság kitörését követően nyílt növekedési krízissé vált. Ám a krízis egyúttal tisztító hatást fejthet ki, erőforrásokat szabadíthat fel a magasabb hatékonyságú tevékenységek számára. A növekedési fordulatot középpontba állító stratégia döntő mozzanata – a piac működését javító, a növekedési potenciált erősítő strukturális reformok révén – a termelékenység gyorsabb növekedésének előmozdítása. Az erőforrások hatékonyabb felhasználásával egyidejűleg alapvető cél a foglalkoztatási ráta fenntartható növelése. A növekedési potenciált támogató strukturális reformok alapvető eleme a belső piac jobb működésének megteremtése és az üzleti környezet javításának igénye lehet. Mindehhez mélyreható reformok szükségesek a termék- és a szolgáltatáspiacok, illetve az erőforráspiacok, elsősorban a munkaerő- és a pénzpiac területén. Az előbbiekkel szorosan összefüggenek, s azokhoz hasonló jelentőségűek a tudást és az innovációt előmozdító reformok.

KULCSSZAVAK: makrogazdasági politika, gazdasági növekedés a nyitott gazdaságokban, a monetáris unió makrogazdasági kérdései, a gazdasági fejlődés makrogazdasági elemzése, intézmények és növekedés

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
E60, F43, F45, O11, O43


Töltse le a teljes cikket!