Fókuszban a számvitel

Számvitel – szakma versus tudomány


Kovács Zsuzsanna Ilona
egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Számviteli Szakcsoport


Deák István
PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Számviteli Szakcsoport

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/4 (p. 458-468.)


Összefoglaló: A számvitel tudományként való definiálása körül viták folynak. Tanulmányunk célja a számvitel tudományos alapjainak feltárása, egy konkrét beszámolási rendszer, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) vizsgálatának segítségével. T. S. Kuhn tudományfilozófiai elméletét vetjük össze a kiválasztott standardrendszer szabályozásaival és fejlődési útjával. Megállapítjuk, hogy a nemzetközi számviteli szakmai mátrix elemeit a Keretelvek című dokumentum és a standardokhoz kapcsolódó konkrét problémamegoldási- módszerek alkotják. A gazdasági életben az utóbbi évtizedekben olyan horderejű változások történtek, amelyek próbára teszik a számviteli rendszereket. A paradigmát érő kihívások olyan változtatásokat indítottak el a nemzetközi számvitel területén, amelyek esetében azonosíthatók a Kuhn által leírt tudományos forradalmak lépései. A standardalkotók törekvései jelenleg arra irányulnak, hogy megújítsák a beszámolási paradigmát és globális érvényű standardokat alkossanak.

Kulcsszavak: nemzetközi pénzügyi beszámolás, szakmai mátrix, tudományos forradalmak

Journal of Economic Literature (JEL) kód: M41, A12


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)