Tanulmányok

Társadalmi diszkontráta alkalmazása a közösségi projektekben


Pálinkó Éva
PhD, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szabó Márta
PhD, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/2 (p. 198-212.)


Összefoglaló: Az Európai Unió Kohéziós és Strukturális Alapok folyamatban levő társfinanszírozási rendszere 2013-ban lezárul. A 2007–2013-as időszak tapasztalatai alapján a közösségi források allokálásának újragondolására kerül sor. A magán- és a közösségi projektértékelés közötti különbséget, a két módszer közötti átjárhatóságot vizsgálva, az EU projektértékelési modelljének alkalmazása számos anomáliát mutat. Egy közvilágítási közösségi projekt esete jól illusztrálja, hogy amennyiben a beruházás tényleges hozama (FRR) magasabb, mint az Európai Unió pénzügyi nettó jelenérték számításához alkalmazott diszkontráta, de alacsonyabb, mint a magánprojektek elvárt megtérülése, akkor a közösség szempontjából értékes projektek nem valósulnak meg. A 2013-at követő időszakra vonatkozóan európai uniós társfinanszírozású projekteknél – véleményünk szerint – kiemelt fontosságú a környezeti értékek fokozott védelme a diszkontrátán keresztül, amely feltételezi az időben és térben változatlan diszkontráta elvének feladását és a magánprojekteknél alkalmazott konzisztenciakritériumok kiterjesztését a közösségi projektekre.

Kulcsszavak: közösségi projektek értékelése, társadalmi diszkontráta, tőkeköltségvetés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H43, G31


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)