Tanulmányok

Társadalmi felelősségvállalás a bankszektorban

Lentner Csaba
CSC, habilitált egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Közpénzügyi Tanszék

Szegedi Krisztina
PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Intézet, Miskolc

Tatay Tibor
PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági Elemzések Tanszék, Győr

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/1 (p. 96-104.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A 2008-as pénzügyi válság kezelése jelentős közpénzeket emésztett fel a világ országaiban, kritikus szintre emelve több helyen az államadósság szintjét. A reálgazdasági visszaesés több országban máig megoldatlan munkanélküliséget, gazdasági visszaesést okozott. A válság után kérdésként merült fel, hogyan lehet a pénzügyi intézmények iránti bizalmat visszaállítani, illetve hogyan szolgálhatják jobban a bankok a fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődést. Tanulmányunkban az etikai normákat erőteljesebben előtérbe helyező gondolkodásmódot, a vállalati társadalmi felelősségvállalást (CSR ) tárgyaljuk. CSR -piramis érzékelteti a felelősség különböző rétegeit. Az alapot a gazdasági felelősség jelenti, ugyanakkor a vállalatoknak meg kell felelniük a jogi normáknak. Az etikai felelősség alapvető szintje a helyes, igazságos, tisztességes viselkedés kötelezettsége. A válság utáni időszakban a központi bankok feladatává tették számos országban a pénzügyi stabilitás fenntartását. A központi bankok is kialakították társadalmi felelősségvállalási stratégiájukat. Tevékenységüket abból a szempontból vizsgáljuk, hogy a CSR miként szolgálhatja a pénzügyi stabilitási szempontokat.

KULCSSZAVAK: vállalati, társadalmi felelősségvállalás, bank, köztudatosság, pénzügyi stabilitás, üzleti etika

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: M14, E58, E44, G28


Töltse le a teljes cikket!