Fókusz - Válságkezelés Európában

Válságkezelés Európában, a gazdaságpolitika depolitizálásának kilátásai


Győrffy Dóra

PhD, habilitált egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi- és Politikatudományi Intézet, Közgazdasági Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/2 (p. 123-135.)


Összefoglaló: A tanulmány fő kérdése, hogy az európai gazdasági kormányzás reformjai mennyiben oldják meg azokat a problémákat, amelyek a jelenleg is tartó pénzügyi válsághoz vezettek. A kérdés megválaszolásához bemutatom azokat a megoldásokat, amelyeket a válság megoldására meghoztak, majd kitérek azokra a megoldásokra, amelyek elutasításba ütköztek. A válaszok értékeléséből a technokrata szabályozás megerősödése bontakozik ki a demokratikus önrendelkezés kárára. Ennek korlátait a görög válságkezelés tapasztalatai révén mutatom be. A tanulmányból adódó fő következtetés, hogy bár tisztán közgazdasági szempontok alapján a költségvetési unió hatékony megoldást jelentene a válság kezelésében, a politikai gazdaságtani szempontok beemelése az elemzésbe rámutat arra, hogy ennek sikeréhez nem elégséges a külső kényszer, és belső elkötelezettség hiányában óriási költségekkel jár.

Kulcsszavak: európai gazdasági kormányzás, válságkezelés, Görögország, demokrácia

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F34, F53, P16, Z18


Töltse le a teljes cikket! (pdf)