Tanulmány

Villamosenergia-portfóliók reálopciós elemzése

Csapi Vivien
PhD, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/4 (p. 562-578.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A komplex műszaki rendszerek nagy méretű, sok esetben gigaberuházásainak karakterisztikái multidiszciplináris döntéshozatalt kívánnak meg. A döntéshozatal alapját képező beruházási jellemzők, a döntéshozatal hátterében meghúzódó optimalitási kritériumok, az értékelési modellek paramétereinek azonosítása a műszaki és gazdasági szakemberek kölcsönös együttműködése által valósulhat meg. Kutatásom során arra törekedtem, hogy a kapacitástervezés módszertani alapjainak megismerésén, az egyes eljárások tesztelésén keresztül cáfoljak olyan, már-már kőbe vésett prekoncepciókat, mint hogy a hagyományos technológiák ellentmondást nem tűrően, minden körülmények között uralják a megújuló technológiákat; vagy hogy a villamosenergia- rendszerekben végbemenő paradigmaváltás főszereplői csakis a megújuló energiaforrás-alapú technológiák lehetnek. E cáfolat főszereplőjének a portfólió-, valamint a reálopció-elméletet választottam, mint az optimális villamosenergia-összetételt meghatározó kritériumokat maradéktalanul kielégíteni képes módszertant. A tanulmány empirikus eredményeivel, valamint kvalitatív érveivel annak a bizonyítása, hogy a reálopció-, valamint portfólióelmélet együttesen, a diverzifikáció, valamint a rugalmasság előnyeinek megragadásán keresztül képes a kapacitástervezők számára az optimális villamosenergia-összetételt leginkább szolgáló keretrendszer biztosítására.

KULCSSZAVAK: reálopció, bizonytalanság, rugalmasság, összetétel, kölcsönhatás

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: G31, G32

/storage/files/files/penzugyiszemle/2014/csapiv_2014_4,pdf típusú fájlTöltse le a teljes cikket!