A jó kormányzás építőkövei

„A jó kormányzás építőkövei – fókuszban a legfőbb pénzügyi ellenőrző szerv” című tanulmánysorozat nemzetközi összehasonlításban mutatja be a legfőbb ellenőrző szervezetek szerepét a jó kormányzás elősegítésében, lefekteti a jó kormányzás feltételrendszerét, elveit, követelményeit, eszközeit, hatóterületeit és eredményeit, valamint azt, hogy az Állami Számvevőszéknél miképpen teljesültek a jó kormányzás támogatását előíró követelmények.

A tanulmánysorozatunk az elmúlt öt év egyik legfontosabb tudásterméke. Célunk mintaadó szervezetként a „jó gyakorlatok” hazai és nemzetközi megosztása, ezáltal a „jó kormányzás” támogatás mellett az államról és a közéletről alkotott szemlélet formálása, a közgondolkodás fejlesztése.

A tanulmánysorozat darabjai

Előszó

Kövér László, az Országgyűlés elnökének ajánlója