Fejezet szerző(k)Fejezet cím
pp:
Forrásdokumentum
in:szerk.,cím,hely,kiadó,év.old.ISBN
Németh Erzsébethttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/K%C3%B6nyvfejezetek/N%C3%A9meth%20Erzs%C3%A9bet/t335,pdf típusú fájlMarket Labour Expectations and Higher Education: Opposing Trends IHEPI, 2010. Budapest, szeptember 6-9..- pp.103-111.in: , From higher education to Innovation.- Bp., IHEPI, 2010, 111.p,