Szerző(k)Szakmai cikk / Folyóírat címe / MegjegyzésMegjele-
nés éve
Évfo-
lyam
SzámOldal
Vasváriné Molnár Judit
Szabó Zoltán Gyula
http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Vasvarine_Molnar_Judit/helyi_onk_intcsop_integritas_vegleges,pdf típusú fájl2013. évi Integritás felmérés eredményei: Korrupciós kockázatok és integritáskontrollok a helyi önkormnyzatoknál / Jegyző és közigazgatás / A cikk az ÁSZ szakkönyvtárában megtalálható.2014. 235-41
Dormán István Zoltán
Görgényi Gábor
Horváth Margit
http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Dorman_Istavan_Zoltan/a_199_218_dorman_gorgenyi_2013_2,pdf típusú fájlEvaluation of the Internal Control System at Central Budgetary Institutions / Public Finance Quarterly HU ISSN 2013.582199-218
Dormán István Zoltán
Görgényi Gábor
Horváth Margit
http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Dorman_Istavan_Zoltan/200_219_dorman_gorgenyi_2013_2__1_,pdf típusú fájlA belső kontrollrendszer működésének értékelése a központi költségvetési szerveknél / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-Xv2013.582200-219
Horváth Bálint
Kolozsi Pál Péter
Németh Erzsébet
http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Horvath_Balint/psz_2013_3_6szam_2fejezet,pdf típusú fájlSzámvevőszéki ellenőrzések a társadalom szolgálatában. Az ÁSZ katasztrófavédelmi jelentésének hasznosulása / Polgári Szemle ISSN 1786-65532013.93-636-52
Kolozsi Pál Péterhttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Kolozsi_Pal_Peter/kolozsi_2013_1,pdf típusú fájlMonetáris politika, érdekcsoportok, pénzügyi válság / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X2013. 235-41
Németh Erzsébethttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Nemeth_Erzsebet/ijga_apr13_eng,pdf típusú fájlUsing Online Communication to Enhance SAI Performance: A Case Study from the State Audit Office of Hungary / INTOSAI Journal2013.40219-23
Béres Dánielhttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Beres_Daniel/322_336_beres_huzdik,pdf típusú fájlA pénzügyi kultúra megjelenése makrogazdasági szinten / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X2012.573322-336
Domokos Lászlóhttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Domokos_Laszlo/psz201202165,pdf típusú fájlKockázatok a működésben és növekvő eladósodás a magyarországi önkormányzatoknál. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek tapasztalatai / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X2012572165-173
Gyüre Lajosnéhttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Gyure_Lajosne/psz201202183,pdf típusú fájlBelső kontrollok kialakítása és működtetése az önkormányzati vagyongazdálkodás kockázatainak csökkentésére / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X2012.572183-193
Németh Erzsébet
Béres Dániel
http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Beres_Daniel/291_309_botos_es_tsai36,pdf típusú fájlPénzügyi kultúra és kockázatvállalás a közép-alföldi háztartásokban / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X2012.573291-309
Szerző(k)Szakmai cikk / Folyóírat címe / MegjegyzésMegjele-
nés éve
Évfo-
lyam
SzámOldal
Báger Gusztávhttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Bager_Gusztav/bager,pdf típusú fájlKorrupciós kockázatok a közigazgatásban / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2011. 56 1 43-56
Báger Gusztáv http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Bager_Gusztav/bagergangol,pdf típusú fájlCorruption Risks in Public Administration / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2011. 56 1 44-57
Bocsi Sándor A felnőttképzés 2010. évi számvevőszéki ellenőrzése / Önkormányzati pénzügy ISSN 2060-6117 / A cikk az ÁSZ szakkönyvtárában megtalálható. 2011. 2011 2 12-20
Borbély Zsuzsanna Vélemény Magyarország 2012. évi költségvetési javaslatáról az önkormányzati alrendszer tekintetében / Önkormányzati pénzügy ISSN 2060-6117 / A cikk az ÁSZ szakkönyvtárában megtalálható. 2011. 2011 1111-21
Csapodi Pál http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Csapodi_Pal/csapodi,pdf típusú fájl A korrupció, mint deviáns társadalmi attitűd / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2011. 56126 -42
Csapodi Pál http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Csapodi_Pal/csapodiangol,pdf típusú fájlCorruption as a Deviant Social Attitude / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2011. 56 1 27-43
Csecserits Imréné http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Csecserits_Imrene/onkorm_penzugy,pdf típusú fájlA gazdálkodás szabályszerűségének hiányosságai / Önkormányzati pénzügy ISSN 2060-6117 2011. 4 9 12-17
Dankó Géza A helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének 2010. évi számvevőszéki ellenőrzése / Önkormányzati pénzügy ISSN 2060-6117 / A cikk az ÁSZ szakkönyvtárában megtalálható. 2011.  1 
Domokos László http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Domokos_Laszlo/get_2011_127_138_oldal_domokos_laszlo,pdf típusú fájlÚj kihívások a számvevőszéki ellenőrzéssel szemben New Challenges in the Audits Performed by a Supreme Audit Institution / Gazdasági Élet és Társadalom ISSN-20607466 2011.  1,2127-138
Domokos László http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Domokos_Laszlo/szakma,pdf típusú fájlTörvények számvevőszékről, adókról, sportról, népegészségről / Számvitel Adó Könyvvizsgálat 2011. 53 7,8 300-301
Szerző(k)Szakmai cikk / Folyóírat címe / MegjegyzésMegjele-
nés éve
Évfo-
lyam
SzámOldal
Domokos Lászlóhttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Domokos_Laszlo/mpe_2010_dl,pdf típusú fájlAz Állami Számvevőszék helyzete és tevékenysége 2010-ben / Magyarország politikai évkönyve 2010-ről ISSN 2061-7631 / elektronikus dokumentum DVD, szerk.: Sándor Péter, Vass László2011.23  
Domokos László
Kolozsi Pál Péter
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Domokos_Laszlo/diplomata,pdf típusú fájlKiemelt helyen az átláthatóság kérdése - Interjú Domokos Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével Focusing on transparency - Interview with László Domokos, the Chairman of the Hungarian State Audit Office / Diplomatic Magazine/Diplomata Magazin ISSN-14191733 2011.12.10-1120-22
Holman Magdolna Julianna A helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatási rendszerének ellenőrzéséről / Önkormányzati pénzügy ISSN 2060-6117 / A cikk az ÁSZ szakkönyvtárában megtalálható. 2011.2011.10.9-16
Kolozsi Pál Péter http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Kolozsi_Pal_Peter/get_2011_41_61_oldal_kolozsi_pal,pdf típusú fájlAz árfolyampolitika és a kereskedelem kapcsolatának intézményi alapjai The institutional foundations of the relationship between exchange rate policy and trade / Gazdasági Élet és Társadalom ISSN-20607466 2011. 73110-115
Kolozsi Pál Péter http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Kolozsi_Pal_Peter/polgaris_szemle,pdf típusú fájlA nemnövekedés diszkrét bája / Polgári Szemle ISSN 1786-6553 2011.  1,2 41-61
Németh Erzsébet
Körmendi Gábor
Kiss Beatrix
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Nemeth_Erzsebet/nemethe,pdf típusú fájlKorrupció és nyilvánosság / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2011. 56 1 57-65
Németh Erzsébet
Körmendi Gábor
Kiss Beatrix
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Nemeth_Erzsebet/nemethangol,pdf típusú fájlCorruption and Publicity / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2011. 56 1 58-66
Németh Erzsébet
Körmendi Gábor
http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Nemeth_Erzsebet/com201178nemeth,pdf típusú fájlMérlegen az ÁSZ új vezetésének első éve / Comitatus 2011. 21 7-8 92-93
Sántha György
Kakatics Lili
 Az integritás szerepe a közigazgatási kultúraváltásban és a korrupció visszaszorításában / Önkormányzati pénzügy ISSN 2060-6117 / A cikk az ÁSZ szakkönyvtárában megtalálható. 2011.20115 11-15
Sepsey Tamás http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Sepsey_Tamas/psz_sepseyt_401_418,pdf típusú fájlBelső ellenőrzés az önkormányzatoknál / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2011.564401-418
Szerző(k)Szakmai cikk / Folyóírat címe / MegjegyzésMegjele-
nés éve
Évfo-
lyam
SzámOldal
Sepsey Tamás http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Sepsey_Tamas/pszsepsey201104,pdf típusú fájl Internal Audits at Local Governments / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2011. 56 4 411-428
Sepsey Tamás http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Sepsey_Tamas/psz_sepseyt_401_418,pdf típusú fájlBelső ellenőrzés az önkormányzatoknál / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2011. 56 4 401-418
Somogyvári István http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Somogyvari_Istvan/mpe_2010_si,pdf típusú fájlMagyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek / Magyarország politikai évkönyve 2010-ről ISSN 2061-7631 / elektronikus dokumentum DVD, szerk.: Sándor Péter, Vass László
 2011. 23  
Vigvári András http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Vigvari_Andras/onkorm_pu_rendszer,pdf típusú fájlNéhány javaslat a kialakítandó önkormányzati pénzügyi rendszerrel kapcsolatosan / Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599v 2011. 4 10 38-42
Vincze Ibolya http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Vincze_Ibolya/get_2011_152_163_oldal_vincze_ibolya,pdf típusú fájlAz EU-s támogatások irányítási és ellenőrzési rendszereinek működése Magyarországon Managing, controlling and auditing systems in Hungary providing subsidies from European Funds / Gazdasági Élet és Társadalom ISSN-20607466 2011.  1,2 152-163
Domokos László
Kolozsi Pál Péter
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Domokos_Laszlo/diplomata,pdf típusú fájlKiemelt helyen az átláthatóság kérdése - Interjú Domokos Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével Focusing on transparency - Interview with László Domokos, the Chairman of the Hungarian State Audit Office / Diplomatic Magazine/Diplomata Magazin ISSN-14191733 2011. 12 10-11 20-22
Báger Gusztáv http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Bager_Gusztav/psz2010030424,pdf típusú fájlA nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55   3 424-443
Báger Gusztáv http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Bager_Gusztav/psz2010030435,pdf típusú fájlThe concept of the modernization of national economic planning / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 435-456
 Báger Gusztáv
Pulay Gyula Zoltán
Vigvári András
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Bager_Gusztav/psz1002217,pdf típusú fájlA magyar államműködés főbb jellemzői és szükséges változtatásának irányai / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 2 217-243
Báger Gusztáv
Pulay Gyula Zoltán
Vigvári András
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Bager_Gusztav/psz2010020223,pdf típusú fájlThe main characteristics of the operation of the Hungarian state and the directions of necessary changes / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-Xv 2010. 55 2 223-250
Szerző(k)Szakmai cikk / Folyóírat címe / MegjegyzésMegjele-
nés éve
Évfo-
lyam
SzámOldal
Báger Gusztáv http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Bager_Gusztav/psz2010010147,pdf típusú fájlAz OECD 3. Világfóruma a tudásról és a politikáról / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 1 147-153
Báger Gusztáv http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Bager_Gusztav/psz2010010154,pdf típusú fájlThird OECD World Forum on knowledge and policy / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 1 154-161
Becker Pál http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Becker_Pal/psz2010030444,pdf típusú fájl Távlatosság, jövőkép-alkotás és tervezés / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 444-447
Becker Pál http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Becker_Pal/psz2010030457,pdf típusú fájlPerspective, vision and planning / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 457-460
Csapodi Pál http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Csapodi_Pal/psz2010030405,pdf típusú fájlKihívások a számvevőszéki ellenőrzés előtt, az ÁSZ tanácsadó szerepe / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 405-408
Csapodi Pál http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Csapodi_Pal/psz2010030415,pdf típusú fájlChallenges for State Audit Office control and the advisory role of the State Audit Office / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 415-418
Csapodi Pál
Lévai János
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Csapodi_Pal/psz2010030548,pdf típusú fájlMerre tart a számvevőszéki ellenőrzés / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 548-560
Csapodi Pál
Lévai János
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Csapodi_Pal/psz2010030568,pdf típusú fájlWhere is auditing performed by supreme audit institutions headed for / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 568-580
Dankó Géza
Lóránt Zoltán
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Danko_Geza/psz2010030511,pdf típusú fájlChallenges of the local government regulation / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 511-517
Domokos László http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Domokos_Laszlo/psz2010040713,pdf típusú fájlAz előrelátást nehezítő átláthatatlanság a költségvetés tervezésében és végrehajtásában / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 4 713-719
Szerző(k)Szakmai cikk / Folyóírat címe / MegjegyzésMegjele-
nés éve
Évfo-
lyam
SzámOldal
Domokos Lászlóhttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Domokos_Laszlo/psz2010040739,pdf típusú fájlLack of transparency hindering foresight in the planning and execution of the budget / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 4739-745
Domokos László http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Domokos_Laszlo/eurosai_xx_domokos,pdf típusú fájlSAIs as a Guarantee for Transparency and Sound Management of Democratic States: A számvevőszékek, mint az átláthatóság és a hatékony gazdálkodás garanciái a demokratikus államokban / EUROSAI Magazine 2010. 20 16 5
Kovács Árpádhttp://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Kovacs_Arpad/psz2010030533,pdf típusú fájlPossible ways to improve competitiveness - as seen by the State Audit Office of Hungary / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X  2010. 55 3 533-551
Kovács Árpád http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Kovacs_Arpad/psz2010030557,pdf típusú fájlMultilateral analyses and derived lessons as reflected in the studies of the volume / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 557-561
Kovács Árpád http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Kovacs_Arpad/psz1002380,pdf típusú fájlEgyüttműködés a "jó kormányzás" kialakításában / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 2 380-382
 Lóránt Zoltán
Dankó Géza
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Lorant-Zoltan/psz2010030493,pdf típusú fájlAz önkormányzati szabályozással szembeni kihívások / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 493-499
Lóránt Zoltán http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Lorant-Zoltan/psz2010030622,pdf típusú fájlUtak és tévutak - tények, adatok a helyi önkormányzati gazdálkodásról / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 622-640
Lóránt Zoltán http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Lorant-Zoltan/psz2010030643,pdf típusú fájlRight and wrong paths - facts and data about local government management / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 643-662
Németh Erzsébet http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Nemeth_Erzsebet/t335,pdf típusú fájlMarket Labour Expectations and Higher Education: Opposing Trends IHEPI, 2010. Budapest, szeptember 6-9. / IHEPI / In., From higher education to Innovation, IHEPI, Budapest 2010. 2010.   103-111
Pulay Gyula Zoltán http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Pulay_Gyula_Zoltan/gyermekvallalast_segito_munkavallalas,pdf típusú fájl Gyermekvállalást segítő munkavállalás / Polgári Szemle ISSN 1786-6553 2010. 6 4 34-49
Szerző(k)Szakmai cikk / Folyóírat címe / MegjegyzésMegjele-
nés éve
Évfo-
lyam
SzámOldal
Pulay Gyula Zoltán
Báger Gusztáv
 http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Pulay_Gyula_Zoltan/vilagpiaci_integralodas_hazai_felzarkozas_nelkul,pdf típusú fájlVilágpiaci integrálódás hazai felzárkózás nélkül / Polgári Szemle ISSN 1786-6553 2010. 6 1 270-288
Pulay Gyula Zoltán http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Pulay_Gyula_Zoltan/psz2010030409,pdf típusú fájlAz állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 409-423
Pulay Gyula Zoltán http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Pulay_Gyula_Zoltan/psz2010030419,pdf típusú fájlThe necessity of reforming the role the state plays in economy / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 3 419-434
Pulay Gyula Zoltán http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Pulay_Gyula_Zoltan/psz1002270,pdf típusú fájlHatékony-e a megváltozott munkaképességűek támogatási rendszere / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55 2 270-288
Pulay Gyula Zoltán http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Pulay_Gyula_Zoltan/psz2010020278,pdf típusú fájlIs the aid scheme for disabled workers efficient / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55 2 278-297
Pulay Gyula Zoltán http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Pulay_Gyula_Zoltan/a_hazai_felnottkepzesi_rendszer,pdf típusú fájlA hazai felnőttképzési rendszer hatékonysága európai kitekintésben / Munkaügyi Szemle ISSN 0541-3559 2010. 54 1 72-81
Pulay Gyula Zoltán http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Pulay_Gyula_Zoltan/az_ejjelior_allamtol_a_fekvorendor_allamig,pdf típusú fájlAz éjjeliőr államtól a fekvőrendőr államig. Merre tovább / Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599 2010. 3 7 29-37
Sántha György http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Santha_Gyorgy/integritas_jelentosege_onkhirlev_2010_9_sgy,pdf típusú fájlAz integritás jelentősége a hivatali korrupció elleni fellépésben / Önkormányzati Hírlevél ISSN 1587-4761 2010.  9 
Sántha György http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Santha_Gyorgy/tervezes_es_strategiai_menedzsment,pdf típusú fájlTervezés és stratégiai menedzsment az elmúlt két évtizedben / Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599 2010. 3 8  28-38
Sepsey TamásNéhány (kritikus) gondolat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet V. fejezetével kapcsolatban / Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599 / A cikk az ÁSZ szakkönyvtárában megtalálható.2010. 3 3 28-36
Szerző(k)Szakmai cikk / Folyóírat címe / MegjegyzésMegjele-
nés éve
Évfo-
lyam
SzámOldal
Vigvári András http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Vigvari_Andras/statszemle201001201192,pdf típusú fájlJavaslat az önkormányzati árindexre / Statisztikai Szemle ISSN 0039-0690 2010. 88 12 1192-1205
Vigvári András http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Vigvari_Andras/acta201001049,pdf típusú fájlIs the conflict contrainer full? Problems of fiscal sustainability at the local government level in hungary / Acta Oeconomica ISSN 0001-6373 2010. 60 1 49-77
Vigvári András http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Vigvari_Andras/a_rosszul_feltett_kerdes,pdf típusú fájlA rosszul feltett kérdés / Figyelő ISSN 0015-086X 2010. 55 35 16-17
Vigvári András http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Vigvari_Andras/psz2010030465,pdf típusú fájlMegtelt-e a konfliktuskonténer / Pénzügyi Szemle ISSN 0031-496-X 2010. 55  3  465-487
Vigvári András http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Vigvari_Andras/psz2010030480,pdf típusú fájlIs the conflict container full / Public Finance Quarterly HU ISSN 0031-496-X 2010. 55  3 480-504
Somogyvári István http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Somogyvari_Istvan/somogyvari_umk_2009_02,pdf típusú fájl A korrupciós kockázatokról és veszélyhelyzetekről az Állami Számvevőszék nézőpontjából / Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599 2009. 2 2 17
Vigvári András http://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Szakmai_cikkek/Vigvari_Andras/kgsz200907080709,pdf típusú fájlAtipikus önkormányzati eladósodás Magyarországon / Közgazdasági Szemle ISSN 0023-4346 2009. 56 7-8  709-730