Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Mostantól minden párt tesztelheti a gazdálkodása törvényességét

2021. 05. 06. 10:06
A rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő pártok működésének és gazdálkodásának szabályozottságát támogatja az Állami Számvevőszék legújabb öntesztje. Kitöltésével az érintett pártokat irányító tisztségviselők képet kaphatnak arról, hogy a jogszabályi előírásokkal összhangban alakították-e ki a gazdálkodás feltételeit, illetve maradéktalanul ellátják-e a törvényes gazdálkodással és beszámolással összefüggő feladataikat. Az ÁSZ eközben értékeli is az érintett szervezetek gazdálkodását, mintegy 180 rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő párt ellenőrzése jelenleg is folyamatban van. A költségvetési támogatásban részesülő pártok számára már 2019-től rendelkezésre áll önteszt az ÁSZ honlapján.
Az ÁSZ 2014-ben készítette el első öntesztjét, azóta folyamatosan bővíti a célcsoportok körét és frissíti, bővíti a már meglévő tesztsorokat. A költségvetési támogatásban részesülő pártok és pártalapítványok részére készített öntesztet 2019 júliusában tette közzé, most pedig új célcsoport, a rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő pártok számára készített önellenőrző kérdéssort az ÁSZ. Így mostantól minden bejegyzett párt saját hatáskörben értékelheti gazdálkodásának szabályozottságát.

Az ÁSZ törvényi előírás alapján folyamatosan, ütemezetten végzi a költségvetési támogatásban részesülő pártok és alapítványaik gazdálkodásának értékelését, 2020-ban pedig saját ellenőrzési tervének megfelelően elindította 177 költségvetési támogatásban nem részesülő párt ellenőrzését is. A cél annak megállapítása, hogy ezek pártok eleget tettek-e a párttörvényben előírt pénzügyi kimutatás-készítési és közzétételi kötelezettségüknek. Mivel a vonatkozó előírások és feltételek teljesítése esetén ezek a pártok is állíthatnak országos listát, illetve jelölteket, alapvető jelentősége van annak, hogy a működésük és gazdálkodásuk törvényessége biztosított legyen.

Ezt támogatja most az ellenőrzés mellett az új ÁSZ öntesztje is, amelynek kitöltésével és kiértékelésével az érintett pártok vezetői, illetve vezető testületei saját hatáskörben is korrigálhatják az esetlegesen felmerülő hibákat és hiányosságokat. Ezáltal erősíteni tudják gazdálkodásuk átláthatóságát, pénzügyi kimutatásaik törvényességét és megbízhatóságát.

Az öntesztek a www.asz.hu/ontesztek oldalról tölthetők le, kitöltésük önkéntes, azokat az Állami Számvevőszékhez megküldeni nem kell.