Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Az Állami Számvevőszék állásfoglalása a gazdaságvédelmi intézkedésekről

2020. 04. 06. 16:34

Az elmúlt években alkalmazott fegyelmezett költségvetési politika alapozza meg az eddig bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéseket. Ennek köszönhetően az intézkedések döntő többsége központi átcsoportosításokkal megoldható. Az ÁSZ állásfoglalásában arra is rámutat, hogy a bértámogatás járjon együtt az érintett dolgozók képzésével.

Az Állami Számvevőszék megállapítja, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetésébe beépített tartalékok egyrészt pénzügyileg lehetővé tették, hogy a koronavírus járvány kezelésének első ütemében szükséges intézkedéseket a kormányzat megvalósítsa, másrészt ahhoz is megfelelő alapot adnak, hogy a második ütemben tervezett intézkedések finanszírozása mellett sem lépje át a költségvetési hiány a GDP 3 százalékát. A bejelentett intézkedések döntő többsége központi átcsoportosításokkal megoldható.

Ezért az ÁSZ hasznosnak tartja, hogy a Kormány – élve a veszélyhelyzeti törvényi felhatalmazással – a halasztható feladatok költségvetési előirányzatait jelentős mértékben csökkentette a járvány utáni talpra álláshoz szükséges pénzügyi keretek megteremtése érdekében. Az ÁSZ hangsúlyozza, hogy a gazdaság működésének minél gyorsabb és szélesebb körű helyreállítása a költségvetésből gazdálkodó, illetve onnan támogatott szervezeteknek is érdeke, mivel ennek révén teremtődnek meg azok a költségvetési bevételek, amelyek az ő fenntartásukhoz, további zavartalan működésükhöz szükségesek.

Az Állami Számvevőszék úgy látja, hogy a jelenlegi és a közeljövőben várható helyzetben elsődlegesen olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a járvány okozta társadalmi és gazdasági nehézségeket úgy enyhítik, hogy egyúttal kedvezőbb helyzetet teremtenek a járvány utáni gazdasági fellendülés megindításához. Ezért az ÁSZ elsődleges prioritásnak tartja a munkahelyek megőrzését, mivel ez teszi lehetővé, hogy a járvány hatásainak enyhülését követően a termelés és a szolgáltatások azonnal megindulhassanak. A bérköltségek egy részének átvállalása és a kedvezményes vállalati hitelek biztosítása egyaránt ezt a célt szolgálja.

Az ÁSZ célszerűnek látná, hogy a bértámogatás folyósítása egyúttal az érintett dolgozók képzésével is járjon együtt. Így a képzés például hozzájárulhat a munkáltató versenyképességének fokozásához, kiemelten a digitalizáció térnyerésének előmozdításához. Az állam által fenntartott képző intézmények erre a kihívásra korszerű, távoktatási formában biztosított, minősített képzési programokkal tudnak hatékonyan válaszolni.

A járvány által legsúlyosabban érintett területek kiemelt támogatását a társadalmi szolidaritás mellett az is diktálja, hogy a normális gazdasági működés csak akkor áll helyre, ha ezeken a területen működő vállalkozások is életképesek maradnak. Mindazon által szembe kell nézni azzal, hogy a járvány súlya alatt számos munkahely megszűnik, ezért szintén indokolt, hogy a kormányzat már most egy jelentős összeget különített el olyan beruházások támogatására, amelyek új, korszerű munkahelyeket hoznak majd létre, és egyúttal növelik a gazdálkodás hatékonyságát.

Állami Számvevőszék