Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Az Állami Számvevőszék reagálása az MSZP és a DK sajtótájékoztatóira

2019. 02. 28. 14:34

Az Állami Számvevőszék minden megkeresést, bejelentést jelzésként kezel, amelyet az ellenőrzések tervezése során felhasznál. Az ÁSZ felszólítja a Magyar Szocialista Pártot, hogy ne használja kampánycéljaira a független Állami Számvevőszéket. A Demokratikus Koalíció pedig mindenekelőtt tartsa be a pártok gazdálkodására vonatkozó törvényi előírásokat.

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseit előre meghatározott nyilvános, féléves ellenőrzési terv, a nemzetközi standardokat irányadónak tekintő módszertan, és kidolgozott ellenőrzési program alapján utólagosan végzi. Az ÁSZ a pártok és a kampánypénzek ellenőrzése során mindenben a vonatkozó és hatályos törvények előírásai, a minden pártra egységesen érvényes eljárási szabályok szerint, mint jogalkalmazó jár el.

Az ÁSZ felhívja a figyelmet, hogy az európai parlamenti választás kampánypénzeinek tekintetében az Állami Számvevőszéknek nincs ellenőrzési hatásköre. A pártokra, mint jelölő szervezetekre, illetve a kampánypénzek felhasználására vonatkozóan az ÁSZ kizárólag az országgyűlési választások tekintetében végezhet ellenőrzést a vonatkozó törvényi előírások szerint.

Az Állami Számvevőszék továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy a választási eljárásról szóló törvény előírása szerint a választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Mindez azt jelenti, hogy a jogszabály szerint jelenleg nincs kampányidőszak.

Az Állami Számvevőszék a hozzá érkezett tájékoztatási célú információk, jelzések és egyéb dokumentumok alapján, a tudomására jutott adatokat, tényeket a folyamatban lévő ellenőrzései keretében, vagy ellenőrzéseinek előkészítése, tervezése során hasznosítja. Az ÁSZ folyamatosan gyűjti, elemzi és értékeli a külső jelzéseket, és a kockázatelemzési tevékenységének eredményeit az ellenőrzései tervezése során felhasználja.

Állami Számvevőszék