Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Az Állami Számvevőszék tájékoztatása a pártok ellenőrzéséről

2017. 12. 21. 11:38

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzések ütemtervének megfelelően 2017. december 18-án a Lehet Más a Politika és a Demokratikus Koalíció, december 19-én a Magyar Szocialista Párt és a Magyar Liberális Párt, december 20-án pedig az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt 2015-2016. évi ellenőrzéséről szóló jelentéstervezeteket észrevételezése megküldte. A jelentéstervezetek megküldéséről az ÁSZ a hírportálján mindhárom esetben tájékoztatást adott. A jelenleg ellenőrzés alatt lévő pártok a törvényi előírás szerint tizenöt napon belül észrevételt tehetnek, az ÁSZ ezek értékelése után véglegezi és hozza nyilvánosságra a jelentéseket. Az ÁSZ az ellenőrzések során mindenben a vonatkozó és hatályos törvények előírásai, és a minden pártra egységesen érvényes eljárási szabályok szerint, mint jogalkalmazó jár el.

Az Állami Számvevőszék 2017. július 10-én hozta nyilvánosságra a 2017. második félévi ellenőrzési tervét, mely az ÁSZ honlapján (www.asz.hu) elérhető.

Ebben szerepel, hogy az ÁSZ törvényi felhatalmazás alapján 2017. második félévében is folytatja a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának ellenőrzését. Ennek megfelelően kezdte meg az ÁSZ 2017 augusztusában a Magyar Szocialista Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet más a Politika, a Demokratikus Koalíció, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Magyar Liberális Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt 2015-2016. évi gazdálkodása törvényességének ütemezett ellenőrzését. Az ÁSZ a pártok ellenőrzését a rendszerváltás óta, az egyes pártok költségvetési támogatásának kezdetéhez igazodó, a pártok számára is nyomon követhető ütemezés szerint végzi.

Az ellenőrzések során az ÁSZ azt értékeli, hogy a pártok által közzétett pénzügyi kimutatások megfeleltek-e a törvényi előírásoknak, valamint hogy a szervezet a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat. Az ellenőrzések kiterjednek továbbá arra is, hogy a pártok szabályszerűen számolták-e el és használták-e fel működésükhöz a forrásokat, különösen a költségvetésből juttatott és az egyéb támogatásokat. Utóbbi során az ÁSZ értékeli a pártok működésükhöz szabályszerűen igénybe vehető forrásokat, támogatásokat használtak-e fel.

2014. január 1-jével módosult a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény tiltott támogatásokra vonatkozó szabályozása. A módosítás következtében 2014. január 1-től tilos a jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személyektől származó vagyoni hozzájárulás elfogadása. Tiltott vagyoni hozzájárulásnak minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe, vagy rendel meg szolgáltatásokat (Pl: plakátkihelyezés, ingatlanbérlet, könyvelési szolgáltatás stb.).

A törvény arról is rendelkezik, ha a párt részére a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni. Ha a párt a vonatkozó rendelkezéseket megsértve tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el, annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg.

A törvénymódosítás alapján az ÁSZ megújította a pártok ellenőrzésének módszertanát, melyről az alábbi linkekre kattintva olvashat bővebben. Az ÁSZ a megújított módszertant 2016-ban a parlamenti pártok gazdálkodási szakembereivel is egyeztette.
 
Az ÁSZ a 2017. június 13-án nyilvánosságra hozott jelentésében állapított meg első alkalommal tiltott támogatást. Az ÁSZ feltárta ugyanis, hogy 2014-ben a Magyar Szocialista Párt 39 ingatlanból 10 ingatlan esetében kedvezményes bérleti díj, illetve térítésmentes ingatlanhasználat formájában jogszerűen igénybe nem vehető, jogi személyektől származó, mintegy 3,1 millió Ft összegű tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el. Az ÁSZ jelentésében a tiltott támogatás jogkövetkezményeinek érvényesítése érdekében a párttörvény előírása alapján felhívással fordult az MSZP elnökéhez. Molnár Gyula, az MSZP elnöke levelében tájékoztatta a Számvevőszéket arról, hogy az MSZP eleget tett az ÁSZ felhívásában foglaltaknak és 2017. június 23-án befizette a központi költségvetésnek a tiltott vagyoni hozzájárulás miatt megállapított, mintegy 3,1 millió Ft-ot.

Az ÁSZ kiemelt szerepet tölt be és felelősséget visel a pártok feletti társadalmi kontroll érvényesítésében, a tiltott támogatás jogkövetkezményének megállapításával pedig hozzájárul a pártok gazdálkodásának szabályszerűségéhez, végső soron a politikai élet tisztaságához.

Állami Számvevőszék