Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Az ÁSZ a civil szervezetek szabályos közpénzfelhasználását segíti a legújabb, aktualizált öntesztjével

2020. 04. 08. 10:00

Civil szervezeteknek szóló, aktualizált öntesztet adott ki az Állami Számvevőszék. A kérdéssor önkéntes kitöltésével a közpénzekkel gazdálkodó civil szervezetek tesztelhetik a működésük és gazdálkodásuk szabályosságát. Az önteszt felhasználásának különös aktualitást ad a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzet. A megváltozott munkakörülmények lehetőséget teremtenek az önértékelésre, a tanulásra, fejlődésre, így ehhez kiváló eszköz a digitális módon elérhető legújabb önteszt.

A számvevőszéki ellenőrzések célja alapvetően nem a hibakeresés, vagy az elmarasztalás, hanem a közpénzügyek fejlesztése, az ellenőrzések hasznosulása az ellenőrzött szervezetek szintjén és rendszerszinten egyaránt. Az Állami Számvevőszék a törvényben meghatározott tanácsadó, tudásmegosztó tevékenysége keretében folyamatosan aktualizált öntesztekkel is támogatja az ellenőrzött szervezeteket.

Az ÁSZ 2014 novemberében indította el az önteszt-rendszerét. Ezek ma már számos célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, pártok és pártalapítványok, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok) adnak iránymutatást saját belső kontrollrendszerük, belső szabályozásuk kiépítettségének önellenőrzésére, a korrupciós kockázatok csökkentésére, és nyújtanak ezáltal támogatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez.

Az eltelt több mint öt év alatt összesen 25 önteszt vált elérhetővé az érintett célcsoportok számára az ÁSZ honlapján, melyeket már több mint 15 ezerszer töltöttek le az érdeklődők. Az ÁSZ 2018. április 25-én hozta nyilvánosságra a civil szervezetek számára készített öntesztjét, melyet 2020. március végéig összesen 620-szor töltötték le a számvevőszék honlapjáról.

Az új, aktualizált civil önteszt kérdéseinek döntő része a civil szervezet beszámolási és számviteli feladatellátására, valamint a gazdálkodására, és az ezzel kapcsolatos feladatellátására vonatkozik. Az Állami Számvevőszék célja, hogy a civil szervezetek vezetői, vezető testületei, fenntartó testületei, szervezetei, intézményei szabályozott és szabályszerű működését támogassa. Az ÁSZ évek óta végzi a nem állami humánszolgáltatók témacsoportos ellenőrzéseit, így az érintetteket most önteszt közzétételével is támogatja.

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad, azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az öntesztjeiről. A civil szervezet feladatellátásáról a 2019. év vonatkozásában című önteszt minden civil szervezet számára elérhető az ÁSZ honlapján, a www.asz.hu/ontesztek oldalon.

Állami Számvevőszék