Az ÁSZ reagálása Jobbik elnökének sajtótájékoztatójára

2019. 02. 01. 14:37

Az Állami Számvevőszék megdöbbenéssel tapasztalta, hogy a Jobbik elnöke – aki nem mellékesen az Országgyűlés alelnöke –, valamint a párt parlamenti frakciója politikai nyomásgyakorlással próbálja befolyásolni az Országgyűlés független pénzügyi-gazdasági ellenőrző szervének, törvényi előírások alapján végzett ellenőrzési tevékenységét. Az ÁSZ javasolja Sneider Tamásnak, hogy az Állami Számvevőszék rágalmazása, valamint a közvélemény folyamatos félrevezetése helyett, vállalja a felelősséget az ÁSZ által megállapított, teljesen nyilvánvaló szabálytalanságokért.

Az Állami Számvevőszék a 2018. évi országgyűlés választás kampánypénzeinek ellenőrzése során feltárta, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom tiltott támogatást használt fel kampánya finanszírozására. A Jobbik elnöke az ÁSZ jelentéstervezetére megküldött észrevételében sem tudta megalapozottan cáfolni az ÁSZ tényeken alapuló megállapításait. A Jobbik mai sajtótájékoztatóján elhangzottak pedig nem felelnek meg a valóságnak.

Az Állami Számvevőszék a kampánykiadások forrásainak ellenőrzését a Jobbik Magyarországért Mozgalomnál a jelentés „Az ellenőrzés hatóköre és módszerei” fejezetében bemutatott módon, tételes ellenőrzéssel végezte. Az ÁSZ a tételes ellenőrzéshez bekérte a Jobbiktól az előző évi forrást (maradvány) alátámasztó dokumentumokat. A párt által megküldött – illetve az észrevételezés időszakában benyújtott – dokumentumok azonban nem támasztották alá a Jobbik elszámolásában megjelölt maradvány összegét. Ez alapján az ÁSZ megállapította, hogy a Jobbik az elszámolásában a bevételek között saját forrásként feltüntetett 171,0 millió Ft-ból 52,1 millió Ft-ot a számviteli törvényt megsértve bizonylattal nem támasztott alá. Mindez azt jelenti, hogy a Jobbik 52,1 millió Ft kampánykiadás forrását nem igazolta.

Az észrevételében a Jobbik elnöke nem cáfolta, hanem megerősítette, hogy 84,3 millió Ft összegben hitel megnevezéssel tartozásokat és szállítói kötelezettségeket jelölt meg az elszámolásában. Mivel ezek nem valós bevételek, ebből a tartozások és szállítói kötelezettségek nem rendezhetők, így nem képezhették a választási kampányra fordított kiadásainak forrását. Előírás, hogy a kampányra fordított forrásokat a pártok kizárólag az 50 napos kampányidőszakban (2018. február 17.-április 8.) használhatják fel. Ez azt jelenti, hogy a választás időpontjáig minden megrendelést, vagy szolgáltatást pénzügyileg teljesíteni kellett, tehát ki is kellett fizetni. 84,3 millió Ft esetében a Jobbik ezt nem igazolta, továbbá Sneider Tamás mai sajtótájékoztatóján maga is elismerte, hogy ennek a kiadásnak nem volt meg a bevétele. Mindez azt jelenti, hogy Jobbik 84,3 millió Ft összegben olyan forrást használt fel a kampányában, ami a kampányidőszakban nyilvánvalóan nem állt rendelkezésére, így tiltott nem pénzbeli, vagyoni támogatáshoz jutott.

Mindezek egyértelműen alátámasztják, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom a kampánykiadásai forrásaként megjelölt bevételekből 52,1 millió Ft-ot számviteli bizonylattal nem támasztott alá, 84,3 millió Ft esetében pedig a költségei forrásaként nem valós bevételeket jelölt meg, ezért a párttörvényben foglalt előírásokat megsértve összesen 136,4 millió Ft összegben tiltott támogatást fogadott el.

Az Állami Számvevőszék határozottan visszautasítja a Jobbik elnökének mai sajtótájékoztatóján tett alaptalan vádaskodásokat, valamint azt, hogy a Jobbik a jogállami kereteket megsértve saját pártpolitikai céljaira próbálja felhasználni az Országgyűlés független pénzügyi-gazdasági ellenőrző szervét.

Az ÁSZ hangsúlyozza, hogy független a pártpolitikától, nem vesz részt a pártpolitikai küzdelmekben, ellenőrzési tevékenysége során nem mérlegel pártpolitikai szempontokat. Az ÁSZ ellenőrzései során mindenben a vonatkozó törvényi előírások szerint, a jogállam védelme, a törvényi előírások betartása érdekében jár el, és a vonatkozó törvények keretei között minden párt számára ugyanazt a jogszabályok szerinti eljárást biztosítja. Az ÁSZ minden pártot azonos törvényi előírások alapján és eljárási szabályok szerint ellenőriz. Pontosan ez az, ami garantálja a jogállami kereteket, illetve a demokratikus normáknak való megfelelést.

Állami Számvevőszék