Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Egészségügyi, szociális, oktatási és rendvédelmi közfeladatok válhatnak hatékonyabbá az ÁSZ legújabb öntesztjével

2020. 06. 11. 10:00

Önteszttel fejleszthetik a középirányítói feladatok ellátásának szabályszerűségét a költségvetési szervek. Az Állami Számvevőszék ugyanis újabb területtel bővítette a honlapján elérhető önteszt-rendszerét. Az önteszt kitöltése hozzájárulhat a középirányítói szervek szabályos működéséhez, feladataik eredményesebb és hatékonyabb ellátáshoz, mely a közfeladat-ellátásnak a minőségére is hatással lehet. Az önteszt felhasználásának különös aktualitást adnak a koronavírus-járvány miatt megváltozott munkakörülmények, így a fejlődéshez kiváló eszköz a digitális módon elérhető legújabb önteszt.

Az Állami Számvevőszék nagy hangsúlyt helyez a törvényben előírt tanácsadó tevékenységére, melynek egyik fontos területe az ÁSZ 2014 novemberében elindított önteszt-rendszere.

Az eltelt több mint öt év alatt összesen 28 önteszt vált elérhetővé az ÁSZ honlapján. Ezek ma már számos célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, pártok és pártalapítványok, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok, vezetők) adnak iránymutatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez. Az ÁSZ öntesztjeit eddig több mint 16 ezer alkalommal töltötték le az érintett célcsoportok.

Kapcsolódó cikkek:
2012-től jelentős számú közfeladat és költségvetési szerv került át az államháztartás önkormányzati alrendszeréből a központi alrendszerbe. Az irányíthatóság biztosítása érdekében a kormányzati irányítási feladatok ellátására középirányító szerveket jelöltek ki. Az irányítási funkción felül a középirányító szervek – jogszabály alapján – vagyonkezelési feladatokat is ellátnak, továbbá gazdálkodási és belső ellenőrzési feladatokat vettek át - jogszabály és megállapodás alapján - az irányított szervektől.

A középirányító szervek tevékenységének hiányosságai nemcsak az egyes intézmények működésére és gazdálkodására, hanem a közfeladat ellátására is hatással lehetnek, így az általuk nyújtott közszolgáltatásokon keresztül a lakosság életminőségére, biztonságára, egészségére és jólétére.

Az ÁSZ most közzé tett öntesztje nem tartalmazza az összes jogszabályi kötelezettség teljesülésére vonatkozó kérdést, hanem az ellenőrzési tapasztalatok alapján az integritás szempontjából lényeges kontroll pontokat erősítő, lényegességi szempontok alapján szűrt kérdéseket foglalja magában.

Az önteszt kiegészítő kérdéseket is tartalmaz a közpénzügyi, a közvagyonnal kapcsolatos egyes területi előírások vonatkozásában. Ezek az egészségügy, a szociális és gyermekjólét (ÁEEK, SZGYF), az oktatás (Klebelsberg Központ), valamint az Országos Rendőr-főkapitányság mint középirányítói feladatokat ellátó szervezetek tekintetében kerültek meghatározásra.

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad, azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az öntesztjeiről. „A középirányítói feladatok ellátásának támogatására” c. önteszt elérhető az ÁSZ honlapján, a www.asz.hu/ontesztek oldalon.

Állami Számvevőszék