Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Együttműködik az ÁSZ és a Károli Gáspár Református Egyetem

2019. 11. 25. 14:30

Együttműködési megállapodást kötött az Állami Számvevőszék és a Károli Gáspár Református Egyetem 2019. november 25-én a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalás, valamint a közjó előmozdítása érdekében a közpénzekkel, közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának közös fejlesztéséről. A megállapodás kiterjed az integritás értékeinek, az integritás-tudatosságnak az erősítésére az egyházi és egyéb nem állami intézmények vezetésében, vezetőképzésében.

Az Országgyűlés 2015-ben határozatban támogatta az Állami Számvevőszék azon célkitűzését, hogy a közpénzekkel, közvagyonnak való gazdálkodás terén az ÁSZ szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét, és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést. A közpénzekkel, közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának fejlesztése érdekében az ÁSZ 2016-ban kötött megállapodást a Miskolci Egyetemmel, 2017-ben indította el ingyenes etikus közpénzügyi vezetőképző programját, majd 2018-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel újította meg együttműködését a tárgyban.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája mellett működő Bonhoeffer Műhely egyik célja, hogy előmozdítsa azon keresztyén értékek államalkotó szerepének bemutatását az oktatók és hallgatók körében, amelyeken kultúránk nyugszik. Az Állami Számvevőszék és a Károli Gáspár Református Egyetem küldetésének közös pontja a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalás és a közjó előmozdítása iránti szilárd elköteleződés.

A két intézmény küldetésének közös pontjaiból származó stratégiai céljainak megvalósítása érdekében 2019. november 25-én Dr. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke és Prof. Dr. Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora együttműködési megállapodást írt alá. A megállapodás célja a közpénzekkel, közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának fejlesztése, az integritás értékeinek valamint az etikus vezetés terjesztése, az integritás tudatosság megerősítése az egyházi és egyéb nem állami intézményekre fókuszálva.

Domokos László az együttműködés alkalmából hangsúlyozta: „Ha az egyházi szervezetek pénzügyi gazdálkodása rendezetlen és instabil, akkor előbb-utóbb a társadalmat szolgáló, például karitatív tevékenységük is veszélybe kerülhet, és éppen azokat hozzák nehéz helyzetbe, akiken segíteni akarnak. Öröm számomra, hogy a Magyarországi Református Egyház, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem vezetői is így gondolkoznak, és nagy súlyt fektetnek arra, hogy egyházi intézményeik szabályosan és kiegyensúlyozottan gazdálkodjanak. Lényegében ez az a közös cél, amely a mostani megállapodás megszületéséhez vezetett.” – húzta alá az ÁSZ elnöke. Hozzátette: „A közpénzek felhasználása terén az etikus vezetés, illetve az eredményes és hatékony, ugyanakkor szabályos és átlátható gazdálkodás nem választható el egymástól. Ez az a gondolat, amelynek a közpénzügyi vezetőképzés megújítását aranyfonalként át kell szőnie.”

Prof. Dr. Zsengellér József kiemelte: „Ez az együttműködés az ÁSZ és a Károli Egyetem között segíthet abban, hogy egyrészt láthatóvá váljon az a törekvés, miszerint a közpénzeket és a közvagyont kizárólag etikus módon és nagy szakmai hozzáértéssel szabad és kell kezelni. E tekintetben Egyetemünk jó példával jár elöl szabályzataink szigorú megfogalmazásával és azok folyamatos felülvizsgálatával, belső pénzkezelési folyamataink ellenőrzésével, valamint költségvetésünk takarékos szemléletével (…). Együttműködésünk másrészt egyházunk számára, de a szélesebb társadalom számára is biztosítja olyan szakemberek képzését és továbbképzését, akik intézményvezetői pozíciókba kerülve az itt elsajátított etikus vezetői és pénzkezelői normák szerint dolgozva nem csak képviselhetik, de terjeszthetik is az Egyetem és fenntartója, a Magyarországi Református Egyház, valamint az Állami Számvevőszék által megtestesített elvárásokat és szellemiséget.” – hangsúlyozta a Károli Egyetem rektora.

A megállapodás aláírására 2019. november 25-én a Károli Gáspár Református Egyetem és az Állami Számvevőszék közös konferenciáján került sor, ahol bemutatták „Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai” című kötetet is. A tankönyvként is szolgáló könyv egyik szerzője Dr. Pulay Gyula, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője. Az együttműködés keretében további kézikönyvek készítését, közös szakirányú továbbképzések valamint szakmai konferenciák megvalósítását tervezi az ÁSZ és a Károli Egyetem.

Állami Számvevőszék

Károli Gáspár Református Egyetem