Elérhető a sajtótermékek hirdetési árjegyzékeinek nyilvántartása

2022. 01. 31. 08:53

Az Állami Számvevőszék a jogszabályban megadott határidőig eljuttatott hirdetési árjegyzékeket nyilvántartásba vette. Az ÁSZ a honlapján sajtótermékek szerinti bontásban hozta nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyek tartalmáért felelősséget nem vállal. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 148. §-a alapján választási kampányidőszakban politikai hirdetést csak azok a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint sajtóterméknek minősülő és a hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok tehetnek közzé, amelyek hirdetési árjegyzéküket előzőleg megküldték az Állami Számvevőszék részére. A Ve. 148. § (2) bekezdése alapján a sajtóterméknek a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül kell az Állami Számvevőszékhez eljuttatnia hirdetési árjegyzékét, amelyet az ÁSZ nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.

Magyarország köztársasági elnöke 2022.01.11-én hirdette ki a 2022-es népszavazás és országgyűlési választás időpontját. Majd az 1/2022. (I. 11.) IM rendelet 28.§ (1) bekezdése alapján az érintett sajtóorgánumok a 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás előtti kampányidőszakra vonatkozó árjegyzékeit 2022. január 18. (kedd) 16:00-ig.

Az Állami Számvevőszék a határidőig eljuttatott hirdetési árjegyzékeket nyilvántartásba vette és sajtótermékek szerinti bontásban a www.asz.hu oldalon a Választások menüpontban, az „Országgyűlési választás 2022.” és „Népszavazás 2022.” alpontok alatt közzétette.

Az Állami Számvevőszék a sajtótermékek által megküldött árjegyzékek tartalmáért felelősséget nem vállal.


Állami Számvevőszék