Elérhető a sajtótermékek tájékoztatóinak nyilvántartása

2022. 05. 06. 08:22
Az Állami Számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat az országgyűlési választási és népszavazási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. Az ÁSZ honlapján sajtótermékek szerinti bontásban hozta nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyek tartalmáért felelősséget nem vállal.
A politikai hirdetések választási kampányidőszak alatti közzétételéről a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 148. §-a rendelkezik. Ez alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint sajtóterméknek a választást követő 15 napon belül tájékoztatniuk kell a Számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről.

A tájékoztatás tartalmazza, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé.

Az Állami Számvevőszék a Ve. és az 1/2022. (I. 11.) IM rendelet alapján 2022. április 19. (kedd) 16:00 óráig eljuttatott tájékoztatókat sajtótermékek szerinti bontásban a www.asz.hu oldalon a Választások menüpontban, az „Országgyűlési választás 2022.” és „Népszavazás 2022.” alpontok alatt közzétette.

Az Állami Számvevőszék a sajtótermékek által megküldött tájékoztatók tartalmáért felelősséget nem vállal.

Állami Számvevőszék