Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Ezeken a területeken fejleszti a közpénzügyeket az ÁSZ 2021 második félévében

2021. 06. 21. 11:06
Tovább fokozza hatását az Állami Számvevőszék. Több, korábban még nem értékelt terület és szervezet is bekerült az ÁSZ 2021 második félévi ellenőrzési tervébe, amelyet Domokos László elnök hétfőn adott át Jakab Istvánnak, az Országgyűlés alelnökének. Új terület a nukleáris biztonság ellenőrzése, illetve az elektronikus kereskedelem hazai ellenőrzésének értékelése. Kiemelten fókuszál az ÁSZ az önkormányzatokra: az összes magyarországi önkormányzat integritási helyzetének értékelését követően folytatódik a „második védelmi vonal”, a fővárosi és megyei kormányhivatalok vizsgálata. Az ÁSZ digitalizációs fejlesztései eredményeképp kiterjeszti monitoring típusú ellenőrzéseit, ahol nagy számú, egyszerre akár több száz ellenőrzöttnél, valós idejű értékeléssel, a jövőre vonatkozó ajánlásokkal nyújt támogatást az ellenőrzöttek közpénzügyi helyzetének javításához. A cél nem a hibakeresés, hanem a közpénzügyek fejlesztése, a felelős vezetői magatartás erősítése.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének közzététele az ÁSZ átlátható működésének egyik alapköve. Az ÁSZ honlapján már elérhető, nyilvános ellenőrzési terv a korábban már megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2021 második félévében újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza. Az ÁSZ tavalyi évben bevezetett, monitoring típusú ellenőrzési megközelítést alkalmazva támogatja a közpénzügyi helyzet javítását. Ezek a jelen állapot lényeges dokumentumaira fókuszálva – valós idejű értékeléssel, a jövőre vonatkozó ajánlásokkal teremtenek alapot az ÁSZ tanácsadó szerepének, valamint nyújtanak támogatást a közpénzügyi helyzet javításához már az ellenőrzött időszakban is.

Az önkormányzati rendszer és a felsőoktatási intézmények továbbra is fókuszban

Az önkormányzati intézmények ellenőrzése kiemelt hangsúlyt kap 2021 második félévében. Valamennyi magyarországi önkormányzat 2020. évi ellenőrzését követően folytatódnak az önkormányzatok második védelmi vonalát jelentő ellenőrző szervek, a fővárosi és megyei kormányhivatalok értékelése. Folytatja az ÁSZ a Magyar Államkincstár központi információs rendszerében rendelkezésre álló adatok monitorozását is, amellyel csoportokat képezve feltárja az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodási kockázatait.

Fókuszban maradnak a fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmények is, ahol az ÁSZ azt ellenőrzi, hogy a fenntartóváltás előtt az egyetemeknél biztosított volt-e a színvonalas felsőoktatáshoz szükséges nemzeti vagyon megőrzése, védelme, illetve annak átadása szabályszerűen ment-e végbe.

Kutatásfejlesztés, adóbeszedés, zárszámadás és pártok

2021 második félévében folytatódik a digitális állam fejlődése érdekében tett intézkedések, valamint a kutatás-fejlesztésre és innovációra biztosított források felhasználása eredményességének értékelése. Vizsgálja az ÁSZ az önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységét, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kisvállalkozások tételes adójával és a kisvállalati adóval kapcsolatos tevékenységét is.

Szintén folytatódik az államháztartás központi alrendszere fejezeteinek ellenőrzése és utóellenőrzése, a szerzői jog rendszerének vizsgálata. További kockázatalapú értékelések várhatók a nyilvános könyvtári ellátást végzők, az önkormányzati intézmények, a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok, a tankerületi központok és a nem állami humánszolgáltatók helyszínein is.

Törvényi előírás alapján az ÁSZ 2021 második félévében elvégzi a 2020-as zárszámadás értékelését, az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás 2020-ra vonatkozó ellenőrzését, valamint folytatja a pártok és pártalapítványok gazdálkodásának értékelését a törvényeknek való megfelelőség szempontjából. Folyamatban van mintegy 180 olyan párt értékelése, amelyek korábban még nem kaptak költségvetési támogatást. Az ellenőrzés társadalmi jelentőségét az adja, hogy egy választáson – a vonatkozó előírások és feltételek teljesítése esetén – ezek a pártok is állíthatnak országos listát, jelölteket, vagyis közreműködhetnek a népakarat kinyilvánításában. Ezért alapvető jelentősége van annak, hogy a működésük törvényi megfelelősége biztosított legyen.

Új helyszíneken, új témákban is értékeléseket végez az ÁSZ

A Számvevőszék 2021 második félévében több, korábban még nem értékelt területre és szervezetre is figyelmet fordít. A nukleáris biztonság ellenőrzése keretében sor kerül a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolókat érintő hatósági ellenőrzési feladatok szabályozottságának értékelésére. Az elektronikus kereskedelem hazai ellenőrzését végző szervezetek tevékenységének értékelése során az internetes kereskedelem ellenőrzésének feltételeit, annak végrehajtása szabályozottságának és eredményességének megvalósultságát nézik meg a számvevők.

A katonai beszerzések értékelése keretében sor kerül a Védelemgazdasági Hivatal katonai beszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységének vizsgálatára. Értékeli az ÁSZ a Magyar Államkincstár nyilvánosságra hozott adatai, információi és a beszámolók kezelésével kapcsolatos tevékenységét, valamint az adatgyűjtés, adatfeldolgozás rendszerét, illetve sor kerül a térségi fejlesztési tanácsok működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére is.

Tanácsadás és elemzések a valódi hasznosulásért

A Számvevőszék az azonos szektorban tevékenykedő több szervezetet átfogó bizonyítékokon alapuló tapasztalatait elemzésekben is összegzi. Az elemzések rámutatnak az egyes szektorokban működő, a Számvevőszék által ellenőrzött szervezetek tevékenységében rejlő kockázatokra, fejlesztendő területekre.

Az Országgyűlés a 17/2021. (VI. 16.) OGY határozatában megerősítette az ÁSZ tanácsadó tevékenységét, amelyet jelen ellenőrzési terv kialakításánál is figyelembe vettünk. Az ÁSZ tanácsadó és képző funkciójának keretében, a feltárt, illetve potenciális szabálytalanságok, valamint azok lényeges jellemzőinek bemutatásán és a bizonyítékokon alapuló ellenőrzési tapasztalatainak tudásmegosztásán keresztül folytatja az ellenőrzött szervezetek támogatását, elősegítve ezáltal a közpénzügyek állapotának mihamarabbi javulását. Az ÁSZ ennek megfelelően minél több esetben már az ellenőrzés folyamán tanácsadást nyújt a közpénzügyi helyzet javítása mellett elkötelezett szervezetek részére, továbbá öntesztekkel is támogatja a felelős vezetőket.

Állami Számvevőszék