Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Friss önteszt az állami és önkormányzati vállalatok vezetőinek

2021. 04. 20. 12:00
A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok felelős vezetőinek feladatellátását támogatja az Állami Számvevőszék 2021-re aktualizált, legújabb öntesztje. Kitöltésével a köztulajdonú vállalatok vezetői képet kaphatnak arról, feladatellátásuk megfelel-e minden előírásnak, hogy munkájuk szabályszerű, eredményes és hatékony legyen. Az ÁSZ két éve készített először öntesztet állami és önkormányzati cégvezetőknek. Összesen már tíz célcsoport számára érhetők el a tesztsorok, amelyeket a felhasználók eddig közel 20 ezer alkalommal töltöttek le az ÁSZ honlapjáról.
A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok hatékony és eredményes irányítása, vagyonuk megóvása és gyarapítása közérdek, a társaságok felelős vezetői számára pedig alapvető elvárás kell, hogy legyen a jogszabályi kötelezettségek betartása, és ebben érvényesülnie kell az önfelelősségnek is. A nemzeti tulajdonban lévő gazdasági társaság első számú vezetője akkor jár el felelősen, ha tevékenysége során figyelembe veszi a nemzeti vagyon felelős kezelésének, követelményét, valamint a közpénzek átlátható és elszámoltatható kezelése elvének érvényesülését.

A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok felelős vezetői nem csak a szervezeti és gazdálkodási kereteket meghatározó jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenniük, hanem olyan felelős magatartást is kell tanúsítaniuk, amellyel a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek megfelelnek. A társaságnak úgy kell a közpénzeket kezelnie, hogy az összhangban legyen az integritási szemlélettel és csökkentse a korrupciós kockázatokat. A jól irányított állam közérdek, amely nem valósítható meg jól vezetett állami társaságok nélkül.

Az Országgyűlés 2015-ben határozatban bízta meg az Állami Számvevőszéket, hogy szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést. Az Állami Számvevőszék ez alapján 2017. és 2020. között 51 állami tulajdonban álló gazdasági társaság esetében végezte el az érintett szervezetek vezetőinél a vezetői teljesítmény értékelését. Az ÁSZ munkatársai az ellenőrzések zárásaként elemzést is készítettek, amely az ellenőrzési tapasztalatokat összegezve rámutat a felelős vezetésnek azokra a lényeges elemeire, amelyek a közpénzzel, közvagyonnal való hatékony, eredményes gazdálkodás és a jól irányított állam szempontjából kulcsfontosságúak. Az elemzés itt érhető el.

Az öntesztek kitöltése önkéntes, azt az Állami Számvevőszékhez megküldeni nem kell. Az ÁSZ öntesztjei segítségével nem csak a már ellenőrzöttek mérhetik fel saját helyzetüket, hanem a még nem ellenőrzött szervezetek, illetve vezetők számára is lehetőség adódik a „jó gyakorlatok” átvételére, a működés szabályozottságának és szabályszerűségének javítására.

Az ÁSZ öntesztjei a www.asz.hu/ontesztek oldalról tölthetők le.

Állami Számvevőszék