Kutató és Kompetencia Központ jön létre az ÁSZ és a Miskolci Egyetem együttműködésében

2022. 03. 07. 15:39

Az Állami Számvevőszék kiemelt feladatának és stratégiai küldetésének tekinti a teljesítmény kultúrájának megteremtését, illetve a közszféra teljesítményének objektív mérését és értékelését lehetővé tevő rendszerek kiépítésének és működtetésének támogatását. Az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem immáron hétéves együttműködésének újabb eredményeként létrehozásra került a közszolgáltatások teljesítménymenedzsmentjének Kutató és Kompetencia Központja, melynek fókuszában a közfeladatot ellátó, állami (rész)tulajdonú gazdasági társaságok versenyképességhez való hozzájárulásának vizsgálata és támogatása áll.

A Miskolci Egyetem és az Állami Számvevőszék együttműködésének sikerére az elmúlt években az oktatás és a tudományos kutatás területein, valamint a széleskörű szakértői tevékenységek keretében elért közös eredmények jelentik a garanciát. 

A két intézmény közötti kapcsolat 2015-ig nyúlik vissza, amikor a felek egy megállapodás keretében vállalták, hogy közösen dolgoznak a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának javítása és fejlesztése érdekében. Az együttműködés akkor a közpénzekkel és közvagyonnal gazdálkodó szervezetek vezetői képzésére alkalmas oktatási programok kialakítására, illetve képzési modulok fejlesztésére terjedt ki. A Miskolci Egyetem és az ÁSZ egy évvel később, 2016-ban az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében egy kiegészítő megállapodást írt alá, amelyben Vezetéstudományi Intézet a Közszolgáltatás menedzsment intézeti tanszék létrehozásáról, valamint közös kutatással és oktatással kapcsolatos kérdésekről is rendelkeztek.

A 2022-ben megalakuló, a Miskolci Egyetem és az ÁSZ együttműködésében működő Kutató és Kompetencia Központ amellett, hogy tovább mélyíti a két intézmény közötti szakmai kapcsolatot, egy olyan transzformáló platformot is létrehoz, amely lehetővé teszi a tudomány és a gyakorlat összefonódását a közjó érdekében.

A Kutató és Kompetencia Központ tevékenysége kiemelt jelentőségű, ugyanis az Állami Számvevőszék együttműködése révén lehetőség nyílik arra, hogy a hazánkban folyó, rendkívül magas színvonalú képzések és tudományos kutatások tapasztalatai immár az állami szférában is hasznosulhassanak. A közös munka a közjó támogatását és fenntartását a fókuszba helyezve, az alábbi négy területen körvonalazódott:
  • Állammenedzsment
  • ÁSZ, mint a legfőbb közpénzügyi ellenőrző szervezet mérőintézménye
  • Compliance menedzsment
  • Közszolgáltató szervezetek teljesítményének növelése
A kutatóműhelyekben a tudomány eredményeinek és a gyakorlat validálásának összekapcsolásával szinergia hatások érhetők majd el, amelyek eredményeként magas szintű teljesítményértékelés jön létre.

Mindehhez az Állami Számvevőszék többek között képzett erőforrás biztosításával, eddigi ellenőrző, elemző, tudásmegosztó tevékenységének tapasztalataival, mérési műhelyének kialakításával és művelésével, a Pénzügyi Szemle és a Pénzügyi Szemle Online révén pedig további tudományos felület biztosításával tud hozzájárulni.

A témában tartott sajtótájékoztatón Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke hangsúlyozta, megtiszteltetés a szervezet számára, hogy a két intézmény az évek óta tartó szakmai együttműködésnek egy új szintjére léphet, létrehozva ezzel egy olyan szövetséget, amelynek eredménye a közpénzügyi értékelésben kiforrott termék lehet.
 
Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora elmondta, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az elméleti és a gyakorlati szakemberek közös gondolkodására, hiszen nincs jó elmélet gyakorlat nélkül, és nem születhet jó megoldás a gyakorlatban elméleti megalapozottság hiányában! Elmondta, az együttműködés alapvetése, hogy csak szilárd értékrendet valló intézményrendszer szolgálhatja a közjót.

Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a modellváltó intézmény számára az együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy egy olyan új szolgáltatási és képzési palettával jelenjen meg a közszolgáltató szervezetek előtt, amely a közszféra működésének elősegítésével a gazdasági és társadalmi környezet épülését is szolgálja. Hangsúlyozta továbbá, hogy az együttműködés révén egy új publikálási mozgástér is keletkezik, amely alkalmas a közös munka outputjainak megjelenítésére.

A Miskolci Egyetem és az Állami Számvevőszék együttműködésével innovatív híd keletkezhet az egyetemi és állami szféra között, amelynek révén fontos lépések tehetők meg a fenntartható jól irányított állam megteremtéséért, a közjó támogatásáért.

 

Állami Számvevőszék