Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Nehézségből előnyt kovácsoltunk – a járvány idején is fejlesztette a közpénzügyeket az ÁSZ

2021. 05. 04. 12:25
Benyújtotta az Országgyűlésnek a 2020-as évről szóló beszámolóját az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ a COVID-19 világjárvány miatt alapjaiban megváltozott körülmények között is ellátta a jogszabályokban előírt feladatait, valamint nagy hangsúlyt helyezett a tudásmegosztó, tanácsadó tevékenységére. Köszönhetően az elmúlt évek technológiai és módszertani fejlesztéseinek az ÁSZ tovább növelte az ellenőrzött szervezetek számát, ami 2021-ben várhatóan eléri majd az évi 9000-et. A 2020-ban 150 éves számvevőszék a jubileumi évéről szóló tájékoztatójának benyújtásával egyidejűleg - a beszámoló részeként - átadta az Országgyűlésnek a 2020-as évek elvárásaihoz alkalmazkodó, megújított intézményi stratégiáját is. A beszámolót és az új stratégiát tartalmazó adathordozót Domokos László elnök Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének adta át az Országházban.
Az Állami Számvevőszék legfőbb alkotmányos küldetése, hogy támogassa az Alaptörvény közpénzügyi fejezetében lefektetett, iránytűként szolgáló elvárások – úgymint törvényesség, elszámoltathatóság, átláthatóság, célszerűség, eredményesség, hatékonyság, a közélet tisztasága, illetve a felelős vezetés és közvagyon gyarapítása elve – gyakorlati érvényesülését, valamint fejlesztését a közpénzügyi rendszerben. A COVID-19 világjárvány a számvevőszéket is új kihívások elé állította, az ÁSZ ugyanakkor nemcsak ellátta a törvényekben meghatározott feladatait, hanem tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységével nagy hangsúlyt helyezett az értékelt szervezetek aktív támogatására is.


Egyre nagyobb hatást gyakorol az ÁSZ a közpénzügyekre


Az Állami Számvevőszék 2020-ban is teljesítette a törvényekben előírt feladatait, továbbá eredményesen és célszerűen gazdálkodott a rábízott közpénzekkel és egyéb erőforrásokkal. A digitalizációt hatékonyan felhasználó ellenőrzéseivel elérte, hogy az ellenőrzött szervezetek kisebb leterheltsége mellett is jelentősen növelje az ellenőrzésekkel érintettek számát. Ez azt jelenti, hogy a Számvevőszéknek 2020-ban – minden eddiginél nagyobb számú – több mint 1500 szervezet esetében sikerült az ellenőrzési megállapításaival, javaslataival előmozdítania a közpénzügyi helyzet javítását, a szabálytalanságok és hiányosságok kezelésével. Az új megközelítésű monitoring értékelésével közvetlenül, már az ellenőrzés jelen idejében a teljes önkormányzati rendszer, 3197 önkormányzat és 1284 hivatala vezetése kapott tanácsadás keretében iránymutatást arra, hogy a megnövekedett korrupciós veszély ellenében megerősíthessék az érdemi integritási kontrollpontokat.

„Mindebből egyenesen következik, hogy küldetésének megfelelően az Állami Számvevőszék, mint az Alaptörvényben definiált közpénzügyi garantőr szervezet célja – a közpénzügyek jó irányba való terelése, a pozitív változások elindítása és fenntartása – megvalósult” – szögezi le Domokos László elnök az Országgyűlésnek benyújtott tájékoztatóban.

Elemzések fontos társadalmi és gazdasági témákban – fókuszban a COVID-19

2020-ban, a több mint 1500 szervezetet érintő számvevőszéki jelentések mellett az ÁSZ szakértői összesen 30 elemzést is készítettek. Ezekben olyan fontos témákat dolgoztak fel mint a költségvetés fenntarthatósága, a magyar gazdaság kifehérítése, a digitális kereskedelem adózási kérdései, az államadósság-kezelés, a magyar lakosság pénzügyi biztonsága, nyugdíj és egészségügy, illetve a korrupció megelőzése. Az ÁSZ elemzői tavaly - illetve idén is - kiemelten fókuszáltak a COVID-19 világjárvány gazdasági és társadalmi hatásainak bemutatására, illetve törekedtek arra, hogy feltárják azokat a dilemmákat, amelyek hozzájárulnak Magyarország gyors kilábalásához a világjárvány okozta válságból.

Az Állami Számvevőszék számára a 2020-as év történelmi vonatkozása miatt is különleges esztendő volt. Ugyanis 150 éve, hogy 1870-ben megkezdte működését az első önálló magyar Állami Számvevőszék, illetve 30 éve, hogy 1990. január 1-jén újraindult a független számvevőszéki ellenőrzés Magyarországon. Mindez azt jelenti, hogy az Állami Számvevőszék 150 éve a közpénzek őre és 30 éve a demokrácia pénzügyi garantőre.

„A szervezeti átalakulások és ellenőrzés-módszertani fejlesztések mind hozzájárultak ahhoz, hogy másfél évszázaddal a megalapítása és három évtizeddel az újraindulása után az Állami Számvevőszék működési folyamatait áthassa a közpénzfelhasználók gyakorlatának fejlesztését célzó szemlélet, valamint megfeleljen a 21. századi kihívásoknak, közte a digitalizáció támasztotta elvárásoknak” – írja Domokos László elnök az Országgyűlésnek átadott tájékoztatóban.

Megőrizve meghaladni – elkészült az ÁSZ új intézményi stratégiája

Az Állami Számvevőszék 2011-ben mutatta be az eddig érvényben lévő stratégiáját, azonban a 2020-as évek kínálta lehetőségek miatt szükségessé vált egy új stratégia készítése és bemutatása az Országgyűlés számára. Az új stratégia – melyet a 2020-as tájékoztató függeléke tartalmaz – megőrzi a korábbi stratégiában is szereplő alapértékeket és normákat, illetve kijelöli a tovább haladás irányait.

Az Állami Számvevőszék 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztató itt érhető el teljes terjedelemben.