Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Önteszttel és képzéssel is támogatja az ÁSZ a nemzetiségeket

2020. 04. 24. 10:00

Helyi nemzetiségi önkormányzatoknak szóló, aktualizált öntesztet adott ki az Állami Számvevőszék. A kérdéssor önkéntes kitöltésével a közpénzekkel gazdálkodó helyi nemzetiségi önkormányzatok tesztelhetik a működésük és gazdálkodásuk szabályosságát. Az önteszt felhasználásának különös aktualitást ad a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzet. A megváltozott munkakörülmények lehetőséget teremtenek az önértékelésre, a tanulásra, fejlődésre, így ehhez kiváló eszköz a digitális módon elérhető legújabb önteszt. Az ÁSZ emellett 2020. május 14-ére elektronikus közpénzügyi vezetőképzést szervez az országos nemzetiségi önkormányzatok, hivatalaik és a fenntartásukban működő intézmények elsőszámú vezetői részére.

A számvevőszéki ellenőrzések célja nem a hibakeresés, vagy az elmarasztalás, hanem a közpénzügyek fejlesztése, az ellenőrzések hasznosulása az ellenőrzött szervezetek szintjén és rendszerszinten egyaránt. Az Állami Számvevőszék a törvényben meghatározott tanácsadó, tudásmegosztó tevékenysége keretében folyamatosan aktualizált öntesztekkel is támogatja az ellenőrzött szervezeteket.

Az ÁSZ 2014 novemberében indította el az önteszt-rendszerét. Ezek ma már számos célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, pártok és pártalapítványok, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok) adnak iránymutatást saját belső kontrollrendszerük, belső szabályozásuk kiépítettségének önellenőrzésére, a korrupciós kockázatok csökkentésére, és nyújtanak ezáltal támogatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez.

Az eltelt több mint öt év alatt összesen 26 önteszt vált elérhetővé az érintett célcsoportok számára az ÁSZ honlapján, melyeket már több mint 15 ezerszer töltöttek le az érdeklődők. Az ÁSZ 2014 novemberében jelentette meg a 2014-re vonatkozó nemzetiségi öntesztjét, melyet 2018. szeptember 6-án frissített. Az öntesztet 2020. március végéig összesen 1057-szer töltötték le a számvevőszék honlapjáról.

Az önteszt célja a helyi nemzetiségi önkormányzatok működése és gazdálkodása szabályszerűségének „jó gyakorlat útján” történő támogatása annak érdekében, hogy a közpénzeket gazdaságosan, eredményesen és hatékonyan használják fel.

Az ÁSZ emellett 2020. május 14-ére a „Jó gyakorlatok” szemináriumsorozata keretében szervez tudásmegosztó konferenciát az országos nemzetiségi önkormányzatok, hivatalaik és a fenntartásukban működő intézmények elsőszámú vezetői részére, a megváltozott körülményekre tekintettel elektronikus felületen. Az online közpénzügyi vezetőképzés elérése ingyenes, a konferencia elérhetősége a konferencia napján kerül megküldésre az érintettek részére.

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad, azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az öntesztjeiről. Az Önteszt a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséről és gazdálkodásáról című önteszt minden nemzetiségi önkormányzat számára elérhető az ÁSZ honlapján, a www.asz.hu/ontesztek oldalon.

Állami Számvevőszék