Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Saját szabálytalanságai miatt támadja a DK a Számvevőszéket

2019. 02. 04. 08:39

Az Állami Számvevőszék felszólítja a Demokratikus Koalíciót, hogy ne használja kampánycéljaira a független Állami Számvevőszéket, és fejezze be az ÁSZ alaptalan rágalmazását. Az ÁSZ független a pártpolitikától, nem vesz részt a kampányküzdelmekben, ellenőrzési tevékenysége során nem mérlegel pártpolitikai szempontokat. Az ÁSZ felhívja a figyelmet, hogy a Demokratikus Koalíció gazdálkodásában feltárt törvénysértésekért, szabálytalanságokért, illetve azok törvényben rögzített jogkövetkezményeiért a pártot terheli a felelősség.

Minden közpénzt használó szervezet felé – így pártok felé is – elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása. Kiemelt közérdek, hogy a döntő mértékben közpénzekből működő pártok gazdálkodása – közte a kampánypénzek felhasználása – törvényes és példamutató legyen. A számviteli-, a párt- és a kampánytörvény egyértelmű és kötelező előírásokat határoz meg a pártok számára, ezek betartása teremti meg a pártok gazdálkodásának szabályosságát, illetve a kampánypénzek felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

A Demokratikus Koalíció 2014-2018. években összesen mintegy 700 millió forint költségvetési támogatásban részesült, továbbá a 2018. évi országgyűlési választási kampányához további, mintegy 200 millió forint közpénzt használt fel. A közpénzek felhasználására, illetve a pártok gazdálkodásra vonatkozó törvényi előírásokat, ugyanakkor a DK számos ponton megsértette.

Az ÁSZ már a DK 2013-2014. évekre vonatkozó, 2016. augusztus 24-én lezárt ellenőrzése során szabálytalanságokat tárt fel. Az ÁSZ megállapította, hogy a DK 2013. évi beszámolója és a 2014. évi pénzügyi kimutatása nem felelt meg a törvényi előírásoknak, mivel figyelmen kívül hagyták a számviteli törvényben rögzített valódiság és teljesség alapelvet. A beszámoló és a pénzügyi kimutatás adatai teljes körűen nem egyeztek meg a főkönyvi nyilvántartás adataival, valamint a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékeléséről és a bevételek közötti kimutatásról nem gondoskodtak. Az ÁSZ megállapította, hogy 2013-2014-ben a DK könyvvezetése és gazdálkodása összességében nem felelt meg a törvényi előírásoknak.

Az ÁSZ 2018. január 9-én fejezte be a Demokratikus Koalíció 2015-2016. évekre vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a DK nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki gazdálkodásának szabályozási környezetét, nem teremtette meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. A pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. A könyvvezetése és gazdálkodása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat nem tartotta be. Az ÁSZ azt is feltárta, hogy a DK működéséhez a jogszabályt megsértve tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el. A feltárt szabálytalanságok és hiányosságok kijavítása érdekében a DK elnöke megküldte intézkedési tervét az ÁSZ részére, amelyben vállalta, hogy a jövőben a párt betartja a gazdálkodására vonatkozó törvényi előírásokat.

Az ÁSZ 2019. január 31-én zárta le a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Demokratikus Koalíció a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatást nem szabályszerűen használta fel. A párt a számviteli törvény és a kampánytörvény előírásai ellenére nyilvántartási rendszerét nem részletezte tovább oly módon, hogy abból a kampánytámogatás szabályszerű felhasználását igazoló adatok rendelkezésre álljanak. Az ÁSZ azt is feltárta, hogy a párttörvény előírását megszegve – jogi személytől kölcsönszerződés alapján – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a piaci ár alatt vett igénybe szolgáltatást, 430 ezer Ft kamatkülönbözetként tiltott támogatást fogadott el.

Az Állami Számvevőszék határozottan visszautasítja a Demokratikus Koalíció folyamatos vádaskodásait, amellyel a párt nyilvánvalóan a saját törvénysértéseit, szabálytalanságait próbája elfedni, valamint ki akarja vonni magát az ÁSZ törvényi előírások alapján végzett ellenőrzései alól. A DK az elmúlt bő egy évben a jogállami kereteket megsértve számos alkalommal próbálta politikai nyomásgyakorlással befolyásolni az Országgyűlés független pénzügyi-gazdasági ellenőrző szervének törvényi előírások alapján végzett ellenőrzési tevékenységét, valamint több esetben intézett durva, személyeskedő támadást az ÁSZ elnöke ellen. Emlékezetes: 2018 novemberében a DK irodáiban történt tűzeset után is a párt a Számvevőszéket kezdte rágalmazni, és azt közölte „ellent fog állni” az ÁSZ ellenőrzésének és a hatályos magyar törvényeknek.

Az ÁSZ nyomatékosan felhívja a Demokratikus Koalíció politikusainak a figyelmét, hogy a Számvevőszék független a pártpolitikától, nem vesz részt a pártpolitikai küzdelmekben, ellenőrzési tevékenysége során nem mérlegel pártpolitikai szempontokat. Az ÁSZ ellenőrzései során mindenben a vonatkozó törvényi előírások szerint, a jogállam védelme, a törvényi előírások betartása érdekében jár el, és a vonatkozó törvények keretei között minden párt számára ugyanazt a jogszabályok szerinti eljárást biztosítja. Az ÁSZ minden pártot azonos törvényi előírások alapján és eljárási szabályok szerint ellenőriz. Pontosan ez az, ami garantálja a jogállami kereteket, illetve a demokratikus normáknak való megfelelést.

Állami Számvevőszék