Tesztelésre fel! – sportegyesületek és sportszövetségek vezetőit támogatja az ÁSZ legújabb öntesztje

2021. 07. 01. 08:46

Sportegyesületek és sportszövetségek vezetőinek támogatása érdekében készített öntesztet az Állami Számvevőszék. Cél az elsőszámú, felelős vezetők feladatellátásának támogatása, illetve a minőségi pénzfelhasználás elősegítése. Az ÁSZ levélben értesítette azt a mintegy 200 sportszervezetet, amelyek 2020-ban a legtöbb költségvetési támogatást használták fel. A Számvevőszék honlapján elérhető önteszt az első támogató eszköz, a Számvevőszék hamarosan tudásmegosztó képzést is szervez a sportegyesületek és sportszövetségek vezetőinek.

A sportegyesületek, sportszövetségek költségvetési támogatásban vagy ingyenes vagyonjuttatásban részesülhetnek a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekként, így fokozott közérdeklődés irányul  a működésükre. Társadalmi elvárás a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának folyamatos biztosítása.

Az Állami Számvevőszék jelenleg is több sportegyesületnél, illetve sportszövetségnél értékeli a közpénzekkel való gazdálkodás alapvető szabályozási kereteit, a nyilvántartások vezetését, illetve a beszámolási kötelezettség teljesítését. A felhasznált támogatások átláthatóságának, a közpénzekkel való gazdálkodás elszámoltathatóságának értékelésével a Számvevőszék hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom objektív képet alkothasson a költségvetési támogatásban részesülő, számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek, így a sportegyesületek, sportszövetségek gazdálkodásáról.

Az Állami Számvevőszék a honlapján közzétett önteszttel hozzájárul a vezetői teljesítmény fejlesztéséhez, javításához, illetve ezeken keresztül a költségvetési támogatásokkal való felelős gazdálkodás erősítéséhez.

Az ÁSZ az önteszt elérhetőségéről, illetve a kapcsolódó képzési lehetőségről személyre szóló levélben értesítette mintegy 200 sportegyesület és sportszövetség elsőszámú vezetőjét. Ezek azok a szervezetek, amelyek 2020-ban a legtöbb hazai költségvetési támogatást használták fel. A levélben az ÁSZ a szervezetek első számú vezetői, gazdasági vezetői, könyvelői és könyvvizsgálói számára felajánlotta a lehetőséget, hogy részt vegyenek egy offline tudásmegosztó képzésen, ahol megismerhetnek egy, az ellenőrzési tapasztalatok alapján összeállított képzési anyagot.

Az öntesztek kitöltése önkéntes, azt az Állami Számvevőszékhez megküldeni nem kell. Az ÁSZ öntesztjei segítségével nem csak a már ellenőrzöttek mérhetik fel saját helyzetüket, hanem a még nem ellenőrzött szervezetek, illetve vezetők számára is lehetőség adódik a „jó gyakorlatok” átvételére, a működés szabályozottságának és szabályszerűségének javítására.

Az ÁSZ 2014-ben tette közzé első öntesztjét, azóta folyamatosan bővíti a célcsoportok körét, valamint frissíti és bővíti a már meglévő tesztsorokat. Az önteszteket már több mint 20 ezer alkalommal töltötték le az ÁSZ honlapjáról. Az ÁSZ öntesztjei a www.asz.hu/ontesztek oldalról tölthetők le.

Állami Számvevőszék