Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Ügyészséghez fordult az ÁSZ

2017. 10. 03. 09:03

Az Állami Számvevőszék az Ügyészséghez fordult, mivel a Jobbik Magyarországért Mozgalom – többszöri megkeresés ellenére – nem tett eleget a számvevőszéki ellenőrzés lefolytatásához szükséges törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének és ezzel akadályozta az ellenőrzés lefolytatását. Az ÁSZ a 2017. július 10-én nyilvánosságra hozott, 2017.második félévi ellenőrzési terve alapján augusztus 10-én kezdte meg a Jobbik gazdálkodása törvényességének ellenőrzését. Az ÁSZ megdöbbenéssel tapasztalta, hogy a Párt – az elmúlt hetekben a sajtóban közöltekkel ellentétben – a gazdálkodása törvényességének ellenőrzésében nem működik együtt a Számvevőszékkel a jogszabályi keretek szerint, ezáltal nem biztosítja az átláthatóságot és elszámoltathatóságot a gazdálkodásában.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi felhatalmazás alapján 2017. második félévében is folytatja a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ 2017. július 10-én közölte, hogy 2017. második félévében a Jobbik Magyarországért Mozgalom gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére is sor kerül más pártok mellett.

Az ÁSZ 2017. augusztus 10-én küldött tájékoztatást a Jobbik Magyarországért Mozgalom részére arról, hogy kezdje meg a felkészülést az ellenőrzésre, majd tájékoztatta a Pártot az ellenőrzés megindításáról. Értesítéseiben az ÁSZ minden esetben tájékoztatást adott az adatszolgáltatás teljesítésének rendjéről, valamint az elmulasztás lehetséges jogkövetkezményeiről. Mivel a Párt az adatszolgáltatásnak az előírtaknak megfelelően, többszöri megkeresés – levélben és helyszínen történt adatbekérések – ellenére sem tett eleget, ezért az ÁSZ 2017. október 3-án értesítette az Ügyészséget az ügy körülményeinek tisztázása érdekében.

Mivel az ÁSZ nem hatóság nem rendelkezik nyomozati és szankcionálási jogkörrel, ezért az ellenőrzések során csupán kezdeményezheti a jogkövetkezmények érvényesítésére vonatkozó eljárást. Amennyiben egy ellenőrzés során az ellenőrzött szervezet nem teljesíti az előírásoknak megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségét, és ebből kifolyólag az ellenőrzés program szerinti lefolytatásához szükséges dokumentumok átadásában nem működik együtt, ebben az esetben az ÁSZ értesítést tesz az illetékes hatóság felé, ami biztosítja a vitatott ügyek jogállami keretek közötti tisztázását.

Állami Számvevőszék