Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Újabb önteszt a nem állami humánszolgáltató fenntartóknak

2020. 06. 29. 10:30

Újabb önteszttel bővült az Állami Számvevőszék öntesztrendszere. A 2020. június 29-től az ÁSZ honlapján elérhető önteszt célja a humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartói részére a költségvetési támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése, a 2020. év vonatkozásában. Az ÁSZ ezzel is hozzájárul az államháztartáson kívüli fenntartók feladatellátással összefüggő szabályos közpénzfelhasználásának megvalósításához.

Az Állami Számvevőszék folyamatosan törekszik arra, hogy minél nagyobb területet lefedjen ellenőrzéseivel, illetve öntesztjeivel is támogatja a szervezetek szabályos működését. Ennek érdekében az ÁSZ már tizenegy célcsoportnak készített önteszteket a közpénzügyi helyzet javítása és a felelős gazdálkodás megteremtése érdekében. A mai nappal ismét a nem állami humánszolgáltató célcsoportnak nyújt támogatást az ÁSZ: a köznevelési és szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartói számára - a 2020. év vonatkozásában - készített öntesztet az ÁSZ.

Az Állami Számvevőszék 2016 óta ellenőrzi az államháztartáson kívüli szociális és köznevelési intézményfenntartók számára a költségvetésből biztosított támogatások felhasználásának szabályszerűségét. Ezek a szervezetek olyan közfeladatot látnak el, ahol az ellátottak egy része - az idősek és fogyatékkal élők – a társadalom azon csoportjába tartoznak, akik saját magukról nem tudnak gondoskodni, így teljesen kiszolgáltatottak az ellátásukról gondoskodó szervezeteknek. A másik csoportba pedig a gyermekek, fiatalok tartoznak, ahol a szülők a nem állami fenntartókra bízzák gyermekeiket a legjobb oktatás, nevelés reményében.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít az államháztartáson kívüli intézményfenntartók központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzésére. 2020. június 25-én 14 nem állami humánszolgáltató 2015-2018 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését fejezte be az ÁSZ, illetve a holnapi napon további 11 nem állami fenntartó ellenőrzéséről készült jelentés hoz nyilvánosságra az Állami Számvevőszék. Ezen szervezetek feladatellátásához is hozzájárul az ÁSZ legújabb öntesztje.

Az Állami Számvevőszék fontos tanácsadó eszközei a 2014 novembertől kiadott és folyamatosan megújított öntesztek. Ezek ma már több célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, pártok és pártalapítványok, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok, középirányítók, nem állami humánszolgáltatók) adnak iránymutatást saját belső kontrollrendszerük, belső szabályozásuk kiépítettségének önellenőrzésére, a korrupciós kockázatok csökkentésére, és nyújtanak ezáltal támogatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez. Az eltelt több mint öt év alatt összesen 30 önteszt vált elérhetővé az ÁSZ honlapján, amit eddig több mint 16 ezer alkalommal töltötték le az érintett célcsoportok.

A most közzétett önteszt a köznevelési és szociális humánszolgáltatási közfeladatokat ellátó, államháztartáson kívüli fenntartóknak a központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználása szabályszerűségére fókuszál azért, hogy ezáltal lehetővé váljon az esetleges hibák önkéntes feltárása és azok jövőre vonatkozó kijavítása.

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad, azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az öntesztjeiről. A köznevelési és szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartói számára, a központi költségvetésből kapott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítésére a 2020. év tekintetében készített támogató önteszt minden érintett számára elérhető az ÁSZ honlapján, a www.asz.hu/ontesztek oldalon.

Állami Számvevőszék