Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Újabb önteszt, ezúttal a nem állami humánszolgáltató fenntartóknak

2020. 06. 24. 10:00

Újabb területtel bővült az Állami Számvevőszék önteszt-rendszere. A 2020. június 24-től az ÁSZ honlapján elérhető önteszt célja, hogy az államháztartáson kívüli fenntartók vezetői, vezető testületei, szervezetei, intézményei szabályozott és szabályszerű működését támogassa.

Az Állami Számvevőszék folyamatosan törekszik arra, hogy minél nagyobb területet lefedjen ellenőrzéseivel, illetve öntesztjeivel is támogatja a szervezetek szabályos működését. Ennek érdekében az ÁSZ már tíz célcsoportnak készített önteszteket a közpénzügyi helyzet javítása és a felelős gazdálkodás megteremtése érdekében. A mai nappal pedig a tizenegyedik célcsoportnak, a köznevelési és szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartói számára - a 2019. év vonatkozásában - készített öntesztjét hozta nyilvánosságra az ÁSZ.

Elemzés készült a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzési tapasztalatairól

Az Állami Számvevőszék 2016 óta ellenőrzi az államháztartáson kívüli szociális és köznevelési intézményfenntartók számára a költségvetésből biztosított támogatások felhasználásának szabályszerűségét. Ezek a szervezetek olyan közfeladatot látnak el, ahol az ellátottak egy része - az idősek és fogyatékkal élők – a társadalom azon csoportjába tartoznak, akik saját magukról nem tudnak gondoskodni, így teljesen kiszolgáltatottak az ellátásukról gondoskodó szervezeteknek. A másik csoportba pedig a gyermekek, fiatalok tartoznak, ahol a szülők a nem állami fenntartókra bízzák gyermekeiket a legjobb oktatás, nevelés reményében.

Az ÁSZ az ellenőrzései mellett – a törvényi előírás alapján – széleskörű tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységet is végez. Ennek keretében a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzési tapasztalatait az ÁSZ 2020 áprilisában egy elemzésben is összegezte, hozzájárulva a tipikus hibák bemutatásához, ezáltal a jövőbeli szabálytalanságok megelőzéséhez.

Mostantól önteszt is támogatja a köznevelési és szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartóit

Az Állami Számvevőszék fontos tanácsadó eszköze a 2014 novembertől kiadott és folyamatosan megújított öntesztek. Ezek ma már több célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, pártok és pártalapítványok, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok, középirányítók) adnak iránymutatást saját belső kontrollrendszerük, belső szabályozásuk kiépítettségének önellenőrzésére, a korrupciós kockázatok csökkentésére, és nyújtanak ezáltal támogatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez. Az eltelt több mint öt év alatt összesen 29 önteszt vált elérhetővé az ÁSZ honlapján, amit eddig több mint 16 ezer alkalommal töltötték le az érintett célcsoportok.

A most közzétett önteszt a köznevelési és szociális humánszolgáltatási közfeladatokat ellátó, államháztartáson kívüli fenntartóknak a központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználása szabályszerűségére fókuszál azért, hogy ezáltal lehetővé váljon az esetleges hibák önkéntes feltárása és azok jövőre vonatkozó kijavítása.

Az önteszt kitöltésével megelőzhetők a hibák és kijavíthatók a hiányosságok

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad, azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az öntesztjeiről. A köznevelési és szociális humánszolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók államháztartáson kívüli fenntartói számára, a központi költségvetésből kapott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítésére a 2019. év tekintetében készített támogató önteszt minden érintett számára elérhető az ÁSZ honlapján, a www.asz.hu/ontesztek oldalon.

Állami Számvevőszék