Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Újabb támogatás az önkormányzatoknak

2020. 05. 04. 10:00

Önteszttel fejleszthetik a beruházási tevékenységük szabályszerűségét az önkormányzatok. Az Állami Számvevőszék ugyanis újabb területtel bővítette a honlapján elérhető önteszt-rendszerét. A kérdéssor kitöltésével minden önkormányzat számára lehetőség nyílik a beruházások, kiemelten a faluprogram fejlesztési folyamatainak szükséges korrekciójára, a kontrollok erősítésére. Az önteszt felhasználásának különös aktualitást ad a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzet. A megváltozott munkakörülmények lehetőséget teremtenek az önértékelésre, a tanulásra, fejlődésre, így ehhez kiváló eszköz a digitális módon elérhető legújabb önteszt.

Az Állami Számvevőszék az egészségügyi veszélyhelyzetben is az Alaptörvény előírásainak megfelelően ellátja a törvényekben előírt feladatait, biztosítja az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerepét. Továbbá az ÁSZ nagy hangsúlyt helyez a törvényben előírt tanácsadó tevékenységére, amelynek egyik fontos területe az ÁSZ 2014 novemberében elindított önteszt-rendszere.

Az eltelt több mint öt év alatt összesen 27 önteszt vált elérhetővé az ÁSZ honlapján. Ezek ma már számos célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, pártok és pártalapítványok, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok, vezetők) adnak iránymutatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez. Az elmúlt években több önteszt is készült önkormányzatoknak, a legutóbbi idén februárban megjelent kérdéssor a települések befektetési tevékenységének szabályszerűségű végzéséhez adott támogatást. Az ÁSZ öntesztjeit eddig mintegy 16 ezer alkalommal töltötték le az érintett célcsoportok, a legnagyobb számban – több mint 4 ezer alkalommal – önkormányzatok voltak a letöltők.

Kapcsolódó cikkek:
A legújabb öntesztet az ÁSZ azzal a céllal készítette, hogy támogassa az önkormányzatokat a beruházás-előkészítési, valamint megvalósítási folyamatok kialakításában, hogy a rendelkezésre álló beruházási, kiemelten a faluprogram fejlesztési forrásokat gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen használják fel. További cél a jegyzők támogatása a beruházási folyamatok szabályszerű lebonyolításában.

Az ÁSZ folyamatos tudásmegosztással és konzultációval támogatja az önkormányzatokat a veszélyhelyzet időszakában is. Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke az elmúlt hetekben videó-konferencián egyeztetett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ), a Megyei Jogú Város Szövetsége (MJVSZ), a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége (KÖOSZ) és a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) elnökével is.

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad, azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az öntesztjeiről. „Az önkormányzatok beruházási tevékenységeinek feladatellátása támogatására” c. önteszt mind a 3200 önkormányzat számára elérhető az ÁSZ honlapján, a www.asz.hu/ontesztek oldalon.

Állami Számvevőszék