SIGMA

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), valamint az Európai Unió (EU) együttes kezdeményezéseként 1992-ben hozták létre a közép- és kelet-európai országok kormányzati, közigazgatási tevékenységének támogatását célzó programot (Support for Improvement in Governance and Management - SIGMA). A program kiadásainak döntő hányadát az EU fedezi a PHARE program útján.

A SIGMA program célja, hogy segítsék a partnerországok közigazgatásának korszerűsítését. (Ezek a partnerországok jelenleg az új EU tagállamok, a tagjelölt országok, valamint az EU-hoz csatlakozni kívánó államok a nyugat-balkáni térségben.) A SIGMA tevékenysége során:

  • értékeli az adott országokban zajló reformfolyamatokat, és az értékelés eredményeit alapul véve az európai gyakorlathoz és az EU jogszabályokhoz igazodó prioritásokat dolgoz ki;
  • támogatja a döntéshozókat, valamint a közigazgatás egészét a jogi és intézményi keretek, illetve a kapcsolódó folyamatok EU-konform korszerűsítésében;
  • hozzájárul az EU-ból, illetve más szervezetektől érkező támogatások felhasználásának hatékony tervezéséhez és végrehajtásához.
A SIGMA ugyancsak aktív szerepet vállal a kormányközi együttműködés élénkítésében. E gyakorlat magában foglalja az érintett kormányok közigazgatásai szereplőinek - ideértve a legfőbb ellenőrző intézmények munkatársait is - egymás közötti, illetve egyéb országok tisztviselőivel kialakított együttműködési hálózatának szakmai támogatását.

Az Állami Számvevőszék és a SIGMA szakmai kapcsolatai az EU csatlakozásra való felkészülés idején váltak intenzívvé. A SIGMA munkatársai számos szakmai elemzést végeztek az ÁSZ-nál, amelyek a szabályozási háttér és a belső módszertani dokumentumok, valamint a gyakorlati ellenőrzések értékelésére irányultak. A szervezet jelentős szakmai segítséget nyújtott az ÁSZ modernizációs törekvéseinek megvalósításában, valamint a külső ellenőrzés EU jogszabályokhoz való igazításában.

A közép- és kelet-európai térség nemzeti legfőbb ellenőrző intézményeinek képviselőiből - így az ÁSZ munkatársaiból is - álló hálózat keretében is aktív szakmai együttműködés bontakozott ki a SIGMA-val. A SIGMA szakmai tanácsadással, illetve technikai segítségnyújtással járult hozzá a hálózat munkacsoportjainak, szakértői csoportjainak eredményes tevékenységéhez. A hivatkozott csoportok közül említést érdemelnek az Ellenőrzési Kézikönyvek és Módszerek Munkacsoport (Working Group on Audit Manuals and Methods), az Ellenőrzési Tevékenységek Közös Munkacsoport (Joint Working Group on Audit Activities), valamint az ellenőrzés minőségével összefüggő kérdéseket feldolgozó szakértői csoport (Expert Group on Audit Quality). Az említett fórumok munkájában való részvétel jelentős mértékben elősegítette az Állami Számvevőszék ellenőrzés-szakmai fejlődését.