Tájékoztató az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződésekről

/ Frissítve: 2022. 12. 23. /

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az ÁSZ honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

A módosított jogszabályok értelmében a közhatalmi szervezetek - így az Állami Számvevőszék is - kötelesek a feladatkörükbe tartozó ügyekben a költségvetésükkel, annak végrehajtásával, a vagyonkezelésükkel, a közpénzek felhasználásával és az erre kötött szerződésekkel kapcsolatban elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

A 2011.évi CXII. tv. 1. számú melléklet III/4. pontja az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződések közzétételi kötelezettségéről rendelkezik.

Ezen kötelezettségünknek eleget téve mellékelten, táblázatos formában – évenként, havi bontásban – közétesszük az értékhatárt elérő vagy meghaladó szerződéseinket, továbbá az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződéseket is, ha azok összértéke eléri, vagy meghaladja a nettó ötmillió forintos értékhatárt
2022. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő, valamint a 2022. január 1-je után létrejött szerződések
2021. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő, valamint a 2021. január 1-je után létrejött szerződések
2020. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő, valamint a 2020. január 1-je után létrejött szerződések
2019. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő, valamint a 2019. január 1-je után létrejött szerződések

2018. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő, valamint a 2018. január 1-je után létrejött szerződések

2017. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő, valamint a 2017. január 1-je után létrejött szerződések

2016. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő, valamint a 2016. január 1-je után létrejött szerződések

2015. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő, valamint a 2015. január 1-je után létrejött szerződések

2014. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő valamint a 2014. január 1-je után létrejött

2014. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő valamint a 2014. január 1-je után létrejött

2013. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő valamint a 2013. január 1-je után létrejött

2012. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő valamint a 2012. január 1-je után létrejött

2011. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényben lévő valamint a 2011. január 1-je után létrejött

A táblázatban szerepeltetjük a szerződések típusát, tárgyát, a szerződő partner nevét, a szerződés nettó értékét és azt, hogy a szerződést határozott vagy határozatlan időre kötöttük (ez utóbbi esetben annak időtartamát is).

Az időszakonként visszatérő, egy évnél hosszabb távra kötött szerződések esetében a táblázatban az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét tüntetjük fel.

Amennyiben a táblázatban szereplő adatokkal kapcsolatban a Tisztelt Olvasónak további kérdése merülne fel, úgy kérjük, szíveskedjék az Állami Számvevőszék Gazdasági Igazgatóságához fordulni. Cím: 1052. Budapest, Apáczai Csere János u. 10.,Fax: 484-9200, E-mail: