Többoldalú nemzetközi kapcsolatok

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési kultúra színvonalának emelése és tapasztalatainak hasznosítása érdekében fejleszti többoldalú nemzetközi kapcsolatait.

Magyarország 1968 óta tagja a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szervezetének (INTOSAI). A nemzetközi szervezetben való tevékeny részvételünk elismeréseként 2004-ben intézményünk rendezhette a szervezet XVIII. kongresszusát, amellyel egyidejűleg Dr. Kovács Árpád, az ÁSZ korábbi elnöke lett a szervezet Kormányzótanácsának elnöke (2004-2007).

Az Állami Számvevőszéknek ugyancsak intenzív kapcsolata van az INTOSAI egyik regionális, az európai számvevőszékeket tömörítő szervezetével (EUROSAI), valamint az európai regionális ellenőrző intézmények (EURORAI) hasonló együttműködését elősegítő szervezettel is.

Az EU csatlakozásra való sikeres számvevőszéki felkészülés szempontjából a közép- és kelet-európai országok állami- és közigazgatási fejlesztését támogató szervezettel (SIGMA) való szoros kapcsolat kiemelkedő jelentőségű volt.

Magyarország EU-hoz való csatlakozását követően az ÁSZ aktív partnerré vált az EU tagországok számvevőszékei és az ECA együttműködési hálózatában, az ún. Kapcsolattartó Bizottságban.

Az Állami Számvevőszék 1991-ben kezdeményezte a visegrádi országok számvevőszékeinek együttműködését, amelyhez később Ausztria és Szlovénia is csatlakozott (V 4+2). Az együttműködés célja, hogy az érintett számvevőszékek közös fellépéssel, egyeztetett álláspontok képviseletével érvényesítsék a sajátos közép-európai érdekeket az Európai Unióban.

Az ÁSZ ugyancsak tartalmas szakmai kapcsolattal rendelkezik a NATO Nemzetközi Számvevő Testületével (IBAN). A két szervezet közötti együttműködés már Magyarország NATO tagsága (1999) előtt is igen intenzív volt.

Az Állami Számvevőszék közeli kapcsolatot tart fenn a kormányzati pénzügyi menedzsment fejlesztésének nemzetközi konzorciumával (ICGFM) is, amelyhez 1998-ban, mint intézmény csatlakozott. A konzorcium a kormányzati pénzügyi gazdálkodás fejlesztésén keresztül törekszik annak elérésére, hogy a világ államaiban javítsa az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások színvonalát.

Az OECD Számvevő Testületének - amely a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet pénzügyi gazdálkodásának független külső ellenőrzését végzi - 2003-2006 között tagja volt az ÁSZ egy munkatársa.