III. Gazdálkodási adatok

1. Költségvetések, beszámolók

Költségvetések, beszámolók

2. Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

Foglalkoztatottak

3. Támogatások

Az Állami Számvevőszék költségvetéséből támogatást nem nyújt.

4. Szerződések

Tájékoztató az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződésekről

5. Koncessziók

Az Állami Számvevőszék vonatkozásában a koncesszióról rendelkező törvény nem értelmezhető.

6. Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések

Az Állami Számvevőszék nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési dokumentumok

9. Az Állami Számvevőszék adóigazgatási azonostó száma: 15324762-2-41