Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Állami vagyongazdálkodás a kulturális területen

2019. 08. 06. 10:01
A kulturális örökséghez tartozó javak, értékek védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. Az Állami Számvevőszéknek a muzeális intézményeknél végzett korábbi ellenőrzései a kulturális javak nyilvántartásához és a vagyon megóvásához kapcsolódó hiányosságokra mutattak rá. Ez különösen indokolta annak ellenőrzését, hogy a közgyűjteményt fenntartók irányítását, felügyeletét ellátó állami szervek, valamint a kulturális javakkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlók meghatározták-e a közgyűjteményi intézmények tevékenységére vonatkozó előírásokat, ellenőrzik-e azok betartását, gondoskodnak-e a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak állami nyilvántartásáról és hatékony védelméről.