Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Az Állami Számvevőszék reagálása az Együtt valótlanságaira

2018. 01. 03. 17:47

Az Állami Számvevőszék nyugalomra inti az Együtt – a Korszakváltók Pártja elnökét és felszólítja a párt nevében nyilatkozókat, hogy tartózkodjanak a valótlanságok terjesztésétől. Az ÁSZ a mai napon hivatalosan is átvette az Együtt észrevételeit, amelyeket tüzetesen értékel, majd a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozza a párt ellenőrzéséről szóló jelentését.

Az Állami Számvevőszék ezúton is hangsúlyozza, hogy az Együtt – a Korszakváltók Pártja ellenőrzése során a vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartásával és a minden pártra vonatkozó eljárási szabályok szerint járt és jár el.

Az ÁSZ emlékezteti az Együtt elnökét és a párt nevében nyilatkozókat, hogy a Számvevőszék független a politikától, nem vesz részt a politikai küzdelmekben, ellenőrzési tevékenysége során nem mérlegel politikai szempontokat. Az ÁSZ egyúttal határozottan visszautasítja a független ellenőrzési tevékenységére irányuló, politikai indíttatású befolyásolási, illetve fenyegetési kísérleteket.

Az ÁSZ a magyar jogállamiság egyik legfontosabb garanciális intézménye, így a minden alapot nélkülöző, de az ÁSZ-szal szembeni közbizalom aláásására alkalmas kijelentések, az ÁSZ jó hírnevét sértő politikai nyilatkozatok és valótlanságokat tartalmazó közlések a magyar demokratikus jogállam alapjait veszélyeztetik. Az ÁSZ felszólítja az Együtt elnökét és a párt nevében nyilatkozókat, hogy tartózkodjanak a valótlanságok állításától.

Állami Számvevőszék