ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

A civilek nyitottak arra, hogy javítsák működésüket

A civil világ minden szabad társadalom alapköve. Magyarországon az állampolgárok szabadon hozhatnak létre egyesületeket, alapítványokat. Ugyanakkor a civil szervezetek közcélok megvalósításában is részt vehetnek. Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján a civilek az elmúlt időszakban nagyot léptek előre a szabályos működés területén.

Az egyesülési jog, minden jogszerű cél érdekében gyakorolható alapjog: így működnek hazánkban sport- és kulturális szervezetek, de közfeladatot ellátó egyesületek is, amelyek óvodákat, iskolákat, vagy éppen idősotthonokat tartanak fenn. A civil szervezetek sokrétű tevékenységük révén a társadalom széles rétegeivel állnak közvetlen kapcsolatban, emellett közfeladataikhoz a költségvetésből évente jelentős támogatást kapnak, szabályszerű gazdálkodásuk hozzájárul a közbizalom erősítéséhez.

Az Állami Számvevőszék ezért az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított arra, hogy ellenőrzéseivel és elemzéseivel támogassa a civil világ működését. Az ÁSZ ellenőrzéseinek célja nem a hibakeresés, az elmarasztalás, hanem a közpénzügyek fejlesztése volt az ellenőrzött szervezetek szintjén és rendszerszinten egyaránt. Emellett az ÁSZ öntesztekkel és képzésekkel is támogatja a civil világot.

A nem állami humánszolgáltatók a leggyorsabb ütemű javulást érték el
Az Állami Számvevőszék 2016 óta folyamatosan ellenőrzi a nem állami fenntartású, közpénzt felhasználó köznevelési és szociális intézményfenntartókat. Jogszabályok teszik lehetővé, hogy nem állami, illetve nem önkormányzati kézben lévő szervezetek – így például az alapítványok, gazdasági társaságok, egyesületek – által fenntartott intézmények is végezzenek köznevelési, szociális és gyermekvédelmi feladatokat, amelyek ellátásáért a központi költségvetésből évente jelentős összegű támogatásban részesülnek, valamint a szolgáltatást igénybevevők térítési díjakat is fizetnek. Ezen szervezetek tehát többek között bölcsődék, óvódák, idősotthonok, fogyatékkal élő személyeket ellátó intézmények, hajléktalanotthonok.

Az ÁSZ 2016 óta közel 500 nem állami humánszolgáltató tekintetében értékelte azokat a kulcsterületeket, amelyek érdemi kockázatot jelentenek a közpénzek felhasználására. Az ellenőrzések különböző súlyú hiányosságokat tártak fel. Típushiba volt az alapvető számviteli szabályzatok, valamint a számviteli beszámolók hiánya. Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok pozitív folytatást és jó eredményeket ígérnek az intézkedésekről szóló válaszok alapján. Az érdemi javulás, a törvényes állapot elérése, az eddigi visszajelzések alapján a nem állami humánszolgáltatóknál igen rövid idő alatt bekövetkezett.

Alacsonyabbak az alapítványok kockázatai
Az elmúlt esztendőben kéttucat alapítvány ellenőrzését fejezte be az ÁSZ. A kockázatértékelésen alapuló, új módszertan szerint elvégzett ellenőrzéssel 14 alapítványnál tapasztalt az ÁSZ jogkövető magatartást, miközben öt olyan alapítvány gazdálkodása, amely 2016-ban, 2017-ben magas kockázatot hordozott, 2018-ra már alacsony kockázatúra változott. Az ÁSZ által megfogalmazott javaslatokból egyértelműen látszik, hogy az ellenőrzött szervezeteknek a szabályozottság és a könyvviteli elszámolások terén volt szükséges leginkább előrelépniük. Az ÁSZ az ellenőrzései mellett széleskörű tanácsadó tevékenységet is végez. Ennek keretében 2019 decemberében elemzésben összegezte 14 alapítvány ellenőrzési tapasztalatait és öntesztet tett közzé szabályszerű működésük támogatása érdekében.

Javultak a sportegyesületek
Az Állami Számvevőszék 2020-ban új területként kezdte meg a sportszervezetek gazdálkodásának ellenőrzését. Az ellenőrzöttek elfogadták az ÁSZ javaslatait, ennek eredményeként lényegesen javult az ellenőrzött sportszövetségek gazdálkodásának átláthatósága és szabályozottsága. Mutatja a sportszövetségek elkötelezettségét és javulási szándékát, hogy 2021 őszén több tucat sportszövetség vett részt átfogó online képzésen.

Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai, a képzések és az öntesztek letöltése is azt mutatja, hogy az úgynevezett civil világ egyre inkább képes átláthatóan, felelősen gazdálkodni. Ez nemcsak az általuk követett közcélok megvalósítása miatt fontos, hanem a tagjaik felé történő elszámoltathatóság érdekében is.

Állami Számvevőszék

Megszakítás