ÁSZ

HU | EN

Általános tájékoztató

Általános tájékoztatás, a panaszok és a közérdekű bejelentések kezdeményezése

A panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Panasz tv.) tartalmazza, amely a panasz és a közérdekű bejelentés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:

  • Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más, így különösen bírósági, közigazgatási eljárás hatálya alá [Panasz tv. 1. (2) bekezdés].
  • Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja [Panasz tv.    § (3) bekezdés].

Az Állami Számvevőszékhez (a továbbiakban: ÁSZ) beérkező közérdekű bejelentések és panaszok (a továbbiakban együtt: bejelentések) kezelési rendjét a Panasz tv., az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.), illetőleg az ÁSZ alábbi belső szabályzatai határozzák meg:

  • a panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szó ÁSZ intézkedés (Panaszkezelési szabályzat);
  • az ÁSZ által kezelt személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló ÁSZ intézkedés (Adatvédelmi szabályzat).

Bejelentéssel bárki fordulhat az ÁSZ-hoz, amennyiben az ÁSZ a bejelentéssel összefüggő tárgykörben az eljárásra jogosult szerv. A bejelentés megtehető:

  • Személyesen szóban az ÁSZ székhelyén (1054 Budapest, Apáczai Csere János utca 10.) az erre kijelölt helyiségben, vagy az ÁSZ megyei ellenőrzési irodáin. A Panasz tv. előírásainak megfelelően a szóbeli bejelentést az ÁSZ írásba foglalja és a bejelentő számára másodpéldányban átadja.
  • Írásban postai úton (1364 Budapest 4., Pf. 54), vagy személyes átadással a fenti helyeken.
  • Telefonon az ÁSZ +36-1-484-9100 központi telefonszámán (a továbbiakban: ÁSZ call-centeren) keresztül. A telefonon tett távollévők közötti szóbeli bejelentést adatvédelmi okokból az ÁSZ írásban fogadja az ÁSZ kijelölt ügyfelelőse által a hangfelvételről készített, a bejelentést tenni szándékozó természetes személynek (a továbbiakban: bejelentő) megküldött és általa aláírtan visszaküldött jegyzőkönyv formájában. A hangfelvétel rögzítésének segítségével telefonon kezdeményezett bejelentés részletes eljárási szabályait a Panaszkezelési szabályzat 3. melléklete tartalmazza (elektronikus elérhetősége: http://www.asz.hu/files/panaszkezelesi_eljarasrend_20211007.pdf )

A közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében érkezett (https://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz) és az alapvető jogok biztosa által továbbított bejelentést azzal az eltéréssel kell kezelni, hogy:

  • az ÁSZ gondoskodik az intézkedéseiről szóló tájékoztatásának az elektronikus rendszerben történő rögzítéséről;
  • amennyiben a bejelentő az elektronikus rendszer útján az alapvető jogok biztosánál tett közérdekű bejelentése során kérte, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyen hozzáférhető, az ÁSZ a bejelentés intézése során a Panasz tv. 8. § b) pontja szerint jár el, ennek megfelelően a közérdekű bejelentő meghallgatására és szóbeli tájékoztatására nem kerülhet sor, valamint a közérdekű bejelentés vizsgálatát nem lehet mellőzni azért, mert a közérdekű bejelentő az eljárásra jogosult szerv számára nem azonosítható;
  • az ÁSZ az alapvető jogok biztosának ilyen irányú megkeresése esetén a feladatai ellátásához szükséges körben adatot szolgáltat az elektronikus rendszeren keresztül tett közérdekű bejelentésekkel és azok kivizsgálásával kapcsolatban.
Megszakítás