ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

ÁSZ-tájékoztató a kampánypénzek ellenőrzéséről

Tájékoztatót tett közzé az Állami Számvevőszék a kampánypénzek ellenőrzéséről, amely megtalálható az ÁSZ honlapján a „Választás” menüpont alatt. A tájékoztató az általános tudnivalók mellett bemutatja a számvevőszéki ellenőrzés szempontjait, az elszámoltatás általános követelményeit. Szól a kampányra fordítható összegek értékhatára betartásának ellenőrzéséről, valamint arról is, hogy a jelölteknek és jelölőszervezeteknek milyen dokumentumokat, elszámolásokat, bizonylatokat kell az ÁSZ rendelkezésre bocsátani. Az ÁSZ felhívja a figyelmet, hogy a pártok ellenőrzése során a kampányidőszakra vonatkozóan értékelni fogja a nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulások elfogadását, a tiltott támogatásokra vonatkozó törvényi előírások betartását.

Az Állami Számvevőszék a törvényi előírás értelmében a 2018. április 8-i országgyűlési választást követő egy éven belül ellenőrzi a jelöltek és jelölőszervezetek választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását. Az ÁSZ a 2018. február 17-én kezdődő kampányidőszakra vonatkozóan, a választáson induló és azon mandátumhoz jutó jelöltek, valamint az egy százalék feletti listás eredményt elérő jelölőszervezetek elszámolásait ellenőrzi. Az ÁSZ a kampánypénzek ellenőrzés során minden esetben utólagos pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végez, amelyet a jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásaira, bizonylataira, egyéb dokumentumaira, valamint közzétett adataira alapoz.

A törvényi előírás értelmében minden jelöltnek és jelölő szervezetnek a választást követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját. A tájékoztató felhívja a figyelmet, hogy az ezt megalapozó bizonylatokat az ellenőrzés lezárásáig a pártoknak és egyéni jelölteknek meg kell őrizniük az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében.

Az ÁSZ tájékoztatója rámutat, hogy a listát állító jelölő szervezetek (pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok) a költségvetési támogatást kizárólag a választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására fordíthatják. Az egyéni jelöltek és jelölő szervezetek költségvetési támogatáson kívüli forrásból finanszírozott kampánykifizetései is kizárólag a választási kampánytevékenységgel összefüggő, kampányidőszak alatti kiadásokra fordíthatók. A törvényi előírás alapján kampánytevékenységnek minősül a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása, és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

Az ÁSZ felhívja a figyelmet, hogy mind az egyéni jelölteknek, mind a jelölő szervezeteknek biztosítaniuk kell a kampányfinanszírozás dokumentumainak az olyan módon való elkülönített kezelését és az ÁSZ ellenőrzés részére történő átadását, hogy abból megállapítható legyen a kampányfinanszírozásra felhasznált pénzeszközök, anyagi támogatások, vagyoni juttatások összege, forrása és felhasználásának módja.

Az ÁSZ ellenőrzése kiterjed a pártok, mint jelölő szervezetek által a kampányidőszakban igénybe vett szolgáltatások tekintetében a lényeges ügyek ellenőrzésére. Az ÁSZ ellenőrzi, hogy az elkülönített (kampány célú felhasználásra vonatkozó) nyilvántartásban nem szereplő kiadások nem a kampány érdekében kerültek-e felhasználásra. Az ÁSZ ellenőrzi, hogy az elkülönített (kampány célú felhasználásra vonatkozó) nyilvántartásában nem szereplő kiadások nem a kampány érdekében kerültek-e felhasználásra, és a párt betartotta-e a párttörvényben előírt korlátozásokat.

Az ÁSZ emlékeztet: a párttörvény 2014. január 1-től hatályos módosítása értelmében a pártoknak tilos nem pénzbeli, vagyoni támogatás elfogadása gazdasági társaságoktól. Tiltott támogatásnak minősül, ha egy párt a piaci árnál lényegesen olcsóbban rendel meg, illetve vesz igénybe valamilyen szolgáltatást (pl.: politikai hirdetés, hirdetési felület szolgáltatás, stb.). A szokásos piaci ár fogalma tekintetében irányadó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, mely szerint a szokásos piaci ár az az ár, amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható eszköz, vagy szolgáltatás értékesítésekor a gazdaságilag összehasonlítható piacon. Ebből a szempontból a választási kampányidőszakot önálló, az általánostól eltérő piaci helyzetnek tekinti az ÁSZ.

Az ÁSZ ezúton is felhívja az elektronikus és nyomtatott sajtótermékek figyelmét, hogy a február 17-én kezdődő kampányidőszakban politikai hirdetést azon sajtótermékek tehetnek közzé, amelyek a 2018. január 18-i határidőig megküldték árjegyzéküket az Állami Számvevőszék részére, és az szerepel az ÁSZ honlapján megtalálható nyilvántartásban. A sajtótermékek ÁSZ honlapján közzétett árjegyzéktől eltérő áron igénybevett szolgáltatásokat, illetve az olyan médiaszolgáltatótól igénybevett szolgáltatások ellenértékét, melyek az ÁSZ honlapon nem szerepelnek, az ÁSZ nem fogadja el a támogatások elszámolásaként.

Az ÁSZ honlapján közzétett árlistákon szereplő engedményekből kizárólag az objektív feltételekhez kötött, a megrendelő személyétől független engedményeket fogadja el az ÁSZ. Nem fogadja el az ÁSZ az olyan kedvezményeket, melyeket egyedi elbírálás alapján ad vagy adhat a szolgáltató. Ha feltárásra került, hogy a párt, mint jelölő szervezet által kampányeszközre fizetett ellenérték alacsonyabb, mint a szokásos piaci ár, akkor a különbözet tiltott forrásból származó nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül.

Az ÁSZ tájékoztatója ide kattintva érhető el.

Állami Számvevőszék

Megszakítás