ÁSZ

HU | EN

Sajtóközlemények

Az Állami Számvevőszék 2018. évi hozzájárulása a korrupció megelőzéséhez

Az Állami Számvevőszék 2018-ban is határozott lépéseket tett az integritás kultúrájának hazai megteremtése és megerősítése érdekében. Az ÁSZ több mint 300 idén elvégzett ellenőrzésében – összességében több mint 1000 ellenőrzött szervezetnél – értékelte a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollokat. Az ÁSZ áprilisban publikálta a több mint 750 köztulajdonú gazdasági társaság részvételével lezajlott az állami és önkormányzati vállalatok korrupcióval szembeni ellenálló-képességét feltérképező kutatását, és szeptemberben közel tizezer közintézményt megszólítva, megkezdődött a közszféra integritását értékelő, idén már nyolcadik alkalommal zajló éves Integritás-felmérés is. Tanácsadó tevékenysége keretében az ÁSZ idén négy vezetőképző programot szervezett közpénzekkel gazdálkodó intézményvezetők részére, és nemzetközi téren is tovább erősítette tevékenységét az integritás területén.

Az Állami Számvevőszék a holland számvevőszék mintáját alapul véve 2009-ben hozta létre saját Integritás Projektjét, amely ma már számos kezdeményezést foglal magába. Az integritás vagy etikus magatartás/működés az OECD állásfoglalása szerint a jól irányított állam egyik sarokköve, amely elősegíti az államba vetett bizalom fenntartását és a korrupció megelőzését. Az Állami Számvevőszék ezért egyik legfontosabb feladatának tekinti az integritásszemlélet kialakítását és elterjesztését. Az ennek érdekében kidolgozott „magyar modellt” ma már számos nemzetközi szervezet és külföldi társintézmény tekinti irányadó fejlesztésnek a korrupció elleni küzdelemben.

Az Állami Számvevőszék Integritás Projektjének keretében 2011 óta minden évben elvégzi a közszféra intézményeinek korrupciós veszélyeztetettségét, valamint a korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok kiépítettségét értékelő integritás felmérést. Az idei kérdőíves kutatásra 2018. szeptember 26. és november 15. között került sor. A megújított módszertan alapján, korszerű platformon, egy online webes alkalmazáson keresztül megvalósuló felméréshez az ÁSZ több mint tízezer közintézményt szólított meg, így várható, hogy a válaszadók száma ­­– az eddigi évekhez hasonlóan – idén is jelentős mértékű lesz. A legfrissebb Integritás-felmérés eredményeit várhatóan 2019 első felében publikálja az ÁSZ.

Az ÁSZ 2018-ban is folytatta a többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok korrupciós kockázatait és korrupcióval szembeni ellenálló-képességet feltérképező integritás felmérését is, melynek legfrissebb eredményeit idén áprilisban hozta nyilvánosságra. Az összesen 752 köztulajdonú gazdasági társaság részvételével lezajlott kutatás rávilágított, hogy a jogszabályban nem kötelezően előírt, de az integritás szempontjából fontos úgynevezett lágy kontrollokat viszonylag kevés társaság alkalmazza. A tanulmány megfogalmazza továbbá, hogy a kisméretű, gyenge kontrollal rendelkező társaságok magas száma komoly integritási kockázatot jelent.

Az Állami Számvevőszék tanácsadói szerepét erősítve a Miskolci Egyetemmel együttműködve még 2017-ben indított közpénzügyi vezetőképzést, melynek keretében idén a szociális intézmények, az önkormányzati, illetve az állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetői után novembertől egészségügyi járóbeteg szakellátók elsőszámú vezetői is lehetőséget kaptak a felelős közpénzfelhasználás módszereinek megismerésére. A képzések nagy hangsúlyt helyeztek az integritás kultúrájának terjesztésére, és a korrupciós veszélyek megelőzésére szolgáló a „jó gyakorlatok” megosztására.

A nemzetközi tudásmegosztás keretében az Állami Számvevőszék 2018-ban immár ötödik alkalommal rendezte meg ötnapos nemzetközi integritás konferenciáját és tudásmegosztó szemináriumát, ezúttal „Az érzékenyítéstől az integritás ellenőrzésekig – Az Állami Számvevőszék Integritás Modellje” címmel. A szemináriumon mintegy 25 ország 36 számvevőszéki szakértője vett részt.  Az elsősorban ázsiai, afrikai, délkelet-európai és dél-amerikai fejlődő országokból érkező résztvevők megismerkedhettek a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokkal, melyek segítségével a jövőben hazájukban is hozzájárulhatnak az integritásalapú közigazgatási kultúra fejlesztéséhez. Mindemellett az ÁSZ 2018-től újabb donori megállapodás keretében támogatja a számvevőszékek világszervezete (INTOSAI) fejlesztési kezdeményezésének (IDI) korrupcióellenes globális programjait.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel, elemzéseivel és széleskörű tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységével 2018-ban is hozzájárult a megelőzésen alapuló korrupció elleni célkitűzések megvalósításához.

Állami Számvevőszék

Megszakítás