ÁSZ

HU | EN

Hírek

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése is hozzájárult ahhoz, hogy az elhíresült lombkoronaösvény ügyében nem történt kifizetés

Lezárult az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzése, amelynek során a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett azon pályázati rendszert vizsgálta, amelynek célja a magyar erdők közjavainak ingyenes elérhetőségének bővítése volt. A vizsgált projektek között szerepelt a sajtóban is elhíresült nyírmártonfalvai lombkoronaösvény ügye is.

A konkrét projekt esetében az ÁSZ már az ellenőrzés előkészítése során – 2023. májusában – javasolta a Magyar Államkincstárnak mint kifizető ügynökségnek a támogatás folyósításának felfüggesztését. Már akkor is látszott ugyanis, hogy a projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló erdőrészletben történt tarvágás következtében a megépített lombkoronaösvény nem fogja tudni betölteni a kedvezményezett által a támogatási kérelemben vállalt funkcióját. A Kincstár az ÁSZ jelzését figyelembe vette, így az ellenőrzés hozzájárult ahhoz, hogy az érintett projektben kifizetés nem történt. Így, bár az erdő nélküli lombkoronasétány képe híressé/hírhedtté vált, EU-s vagy magyar adófizetői pénzek az ügyben nem kerültek kifizetésre.

Az ellenőrzés során az ÁSZ további 19 projekt kapcsán vizsgálta a pályázati feltételek, a támogatási kérelmekről való döntés, a támogatások kifizetésének, valamint az ellenőrzési tevékenység ellátásának megfelelőségét.

Az ellenőrzés során az ÁSZ a pályázatok kiírása és lebonyolítása során számos olyan problémát azonosított, amelyek akadályozták, hogy a legfontosabb pályázati cél ténylegesen és valamennyi pályázati projekt esetében megvalósulhasson.

Jóllehet az irányító hatóság a pályázati rendszer kereteit kialakította, a pályázati felhívás részleteit érintően meghatározott kiválasztási kritériumok nem támogatták kellően az uniós előírások teljesülését, a kitűzött célok megvalósítását. A projektek megvalósítási helyszínéül szolgáló erdőrészletek esetében az erdőgazdálkodás üzemmódjának figyelmen kívül hagyása – az erdőtervekben szereplő ütemezett fakitermelések végrehajtása miatt – kockázatot jelentett a beruházások funkcionalitásának fenntartása tekintetében. A területi koncentráltságra vonatkozó feltételek hiánya okán fordulhatott elő továbbá, hogy a támogatott projektek helyszínei Hajdú-Bihar Vármegyében, azon belül pedig néhány településre koncentrálódtak.

Az ÁSZ jelentése szerint a pályázatok elbírálása és a projektek megvalósítása során jellemző volt a jogszabályban előírt határidők be nem tartása, illetve a projektmegvalósítás nyomon követésének elmaradása, ezek a szabálytalanságok szintén akadályozták a pályázati célok megvalósulását.

Az ÁSZ jelentés rögzítette azt is, hogy a támogatásokról való döntésekkel kapcsolatos szabálytalanságok miatt felmerült annak kockázata, hogy az Európai Bizottság nem hagyja jóvá a ténylegesen támogatott projektek finanszírozását, így a kifizetett támogatások a hazai költségvetést fogják terhelni.

A megállapítások nyomán az ÁSZ javaslatokat fogalmazott meg az Agrárminisztérium mint irányító hatóság felé, hogy vizsgálja felül a támogatási kérelmek, valamint a benyújtott kifogások elbírálásának folyamatát, figyelembe véve a jogszabályi és belső előírásokat és a számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokat a feltárt szabálytalanságok jövőbeni előfordulásának kiküszöbölése érdekében. Mindezen túl az ÁSZ javasolta a Magyar Államkincstárnak, hogy tegyen intézkedéseket azon kontrolltevékenységek kiépítésére és megfelelő működtetésére, amelyek biztosítják egyebek mellett a támogatási kérelmek egységes elvek szerinti jogosultsági ellenőrzését, valamint a projektelőrehaladás nyomon követését és beszámoltatását. Az ÁSZ javasolta továbbá, hogy az Agrárminisztérium kezdeményezze a kormányhivataloknál a projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló erdőrészletek erdőterveinek felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a kormányhivatal a fenntartási időszak végéig a projektcél elérését veszélyeztető változtatást (pl. fakivágások) lehetőség szerint ne engedélyezzen.

Megszakítás